Aktualitātes


Četras atslēgas
22.08.2014


Četras atslēgas

Tā nosaukta izglītojoša un atpūtas nometne, kas pulcēja četrdesmit Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu 7. – 8. klašu skolēnus, kuri gan fano par matemātiku, dabas zinībām un informātiku, gan arī jau iepriekš parādījuši augstus sasniegumus šajos mācību priekšmetos.

Nometne notika Sērmūkšu pamatskolā no 10. līdz 15. augustam. Jautāta, kādēļ nosaukums ,,Četras atslēgas”, nometnes vadītāja Inese Kaula skaidro - tādēļ, ka skolēniem katru dienu tika organizētas nodarbības četros mācību priekšmetos – matemātikā, bioloģijā, fizikā un programmēšanā. Arī visai darbībai par pamatu tika ņemti četri vārdi: "ieraudzīt", "iepazīt", ,,izprast” un ,,iepatikties". Dalībniekiem bija jāsakrāj un noslēgumā jāsaliek no četriem puzles gabaliņiem katram sava atslēga uz zināšanām, veiksmi un panākumiem, ko arī veiksmīgi visas grupas paveica.

Amatas novada pašvaldības izglītības pārvaldes metodiķe Diāna Briede stāsta, ka katru dienu nometnes dalībnieki darbojās pētnieciskās, praktiskās un radošās nodarbībās kopā ar astoņiem nopietniem un mazliet dulliem skolotājiem – experimentētājiem, Dabas muzeja speciālistiem nodarbībās "Nepērc viņu dzīvības" un "Kā zivs udenī" Zivju fonda atbalstīta projekta ietvaros. Dalībnieki devās arī ekskursijā, lai iepazītu Āraišu ezerpils noslēpumus, senos amatus, ugunskurā cepa kokmaizītes un kraukšķīgas desiņas.

Nometnē viesojās arī Ķertie profesori (studentu komanda no Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes), kuri rādīja, stāstīja un pārsteidza ar dažādiem eksperimentiem.

Un kur nu vēl apslēptās mantas meklēšana (un, protams, arī atrašana!) skolotāju Maijas un Roberta Nagaiņu vadībā, un nakts jandāliņš ... gandrīz līdz rīta gaismai...

Skolotāja Dace Ķipēna atzīst, ka nometnes dalībnieki piecas diennaktis izdzīvoja jautru, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, pilnveidoja pasmes darboties grupā, komandā, mācījās būt līderi un sadarbības partneri.

Nometnes dalībnieks Emīls Briedis saka: ,, Man patika nodarbības fizikā un sportošana brīvajā laikā. Jautrs bija vecāku vakars, kurā spēlējām Brazīlijas cienīgu futbola maču kopā (pret) vecākiem, mētājāmies ar olām, lecām ar maisiem, pārģērbāmies, skrējām dažādās jautrās stafetēs...”

Fizikas skolotāja Antra Avena stāsta: ,,Vislielāko azartu un sacensību garu bērnos radīja ar balonu darbināmu automašīnu modeļu veidošana un savstarpējā sacensība par ātrākā autobraucēja titulu. Lai cik tas nebūtu pārsteidzoši, ātrākās izrādījās autovadītājas – meitenes! Domāju, ka labākais novērtējums nodarbībām ir bērnu teiktais: „80 minūtes šeit nodarbībā pagāja daudz ātrāk nekā 40 minūtes skolā!””

Bioloģijas skolotāja Ilze Skrastiņa kavējas domās: ,,Paguvām visu ko – izspēlējām gan ekoloģiskās spēles, gan pētījām ezera iemītniekus, gan mikroskopā ieraudzījām, kā pukst mazā caurspīdīgā gliemezīša – ūdensspolītes – sirsniņa! Par piedzīvojumu izvērtās prezentāciju un uzvedumu gatavošana. Sacerējām pat pamācošu meža pasaku. Katram bērnam tika kāda loma. Mīļie vārdi: „Paldies, skolotāj!” un bērnu savstarpējās sirsnīgās atvadas bija apliecinājums, ka viss ir izdevies.”

Noslēguma pasākumā dalībnieki ar lepnumu rādīja savus veidotos informatīvos izdevumus, prezentācijas, īsfilmu un stāstīja par visu, ko paveikuši, kā arī teica paldies saviem lielajiem draugiem – skolotājiem, kas iedvesmoja darīt un izzināt. Pateicības vārdus saņēma arī pašvaldību vadītāji, jo nometne tika organizēta ar Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldību finansiālu atbalstu.

Daudz labu vārdu par šādas nometnes organizēšanu izteica arī vecāki. Piemēram, Edvarda Auzāna mamma Ruta atzina: ,,Lieliski, ka bērniem bija iespēja izmēģināt un iepazīt konkrētas lietas, kas varbūt lieti noderēs, izvēloties nākotnes profesiju, kā arī apjaust mācību vielas saistību ar reālo dzīvi, kam reizēm skolotājiem mācību stundās nepietiek laika. Un noteikti – jauni draugi, saturīgi pavadīts brīvais laiks. Ar nepacietību gaidīsim nākamo vasaru, lai atkal bērni varētu doties piedzīvojumā uz Sērmūkšiem!”

Noslēguma pasākumā piedalījās arī Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novada vadītāji, deputāti no citiem novadiem. Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde – Andersone atzina šādu nometņu rīkošanas lietderību, sakot, ka tā jau arī ir galvenā vadītāju misija – rūpēties par savu novadu iedzīvotājiem, viņu izglītību un labklājību.

Un vēl - nejauši noklausītā sarunā dzirdējām, kā atvadoties divas meitenes savstarpēji apsolīja viena otrai visu gadu čakli mācīties, lai nākamgad atkal varētu tikties nometnē ,,Četras atslēgas”. Un vai tad var būt vēl lielāks gandarījums par ieguldīto laiku, darbu, mīlestību un finasējumu...

Tā vien šķiet, ka iesāktajam varētu būt turpinājums nākamajā vasarā....


 
      Atpakaļ