Aktualitātes


Lauku uzņēmējiem
18.08.2014


Lauku uzņēmējiem


Nākošgad - 2015.gadā, būs cita kārtība platību maksājumu iesniegumu aizpildīšanā. Ir svarīgi jau tagad zināt par jauno maksājumu – zaļināšanas prasības, jeb klimatam un videi labvēligu lauksamniecības praksi. Zaļināšanas prasība atkarīga no aramzemes platības lieluma. Var iepazīties LAD mājas lapā www.lad.gov.lv Var interesēties pie manis.

No 01.09. līdz 30.09. būs atvērts lauku attīstības pasākums”Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”. Tagad jau var sākt sagatavot meža plānu un iesniegt mežniecībā izskatīšanai. Pēc tam rakstam projektu.Var interesēties pie manis vai LAD mājas lapā.

Izglītojošs seminārs Priekuļos 09.09. pl. 10,00 līdz apm. 16,00. „Mārketings un sava uzņēmuma attīstība digitālajā vidē”- Biznesa etiķete uzņēmējiem. Lektore Daina Reinfelde. Vairāk Evija Atvare, tel. 26360434

Likumprojekts no š.g. 14.augusta paredz gar virszemes ūdenstilpnēm atstāt neapstrādātu divus metrus platu joslu, neaudzējot lauksaimniecības kultūraugus un aizliegts lietot mēslošanas līdzekļus.Tā būs buferjosla- ekoloģiskas nozīmes platība, kurai ir paredzēts zaļināšanas maksājums.

Zemkopības ministrija informē:

Veicinās kvalitatīvas vietējās izcelsmes pārtikas pieejamību. !2.augustā atbalstīja sagatavotos noteikumus. Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmā turpmāk tiks iekļauti arī produkti, kas atbilst paaugstinātas kvalitātes prasībām un kuru pilns pārstrādes cikls notiek Latvijā. Vairāk MK mājas lapā.

Mācības gaļas liellopu pārraudzībā- „B”metodes pārrauga(vienā ganāmpulkā) darba tiesību iegūšanai Notiks Priekuļos trīs dienas 18.- 20.sepembris. Maksa 75,00 eiro Informācija – info@abcprojekts.lv, tel. 76077794

Ekskursija pa Kurzemi 26.augustā – vēl aicināti pieteikties pie Valdas, tel. 27840367

Te pat Raunā var nopirkt krūmmelleņu, kazeņu, vīnogu un citus stādus, interesēties pa telefonu 28360904

Raunas novada lauksaimn. konsult. Astrīda Paurniete


      Atpakaļ