Aktualitātes


102932

Bišu saimju īpašniekiem!
05.11.2018


Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par BIŠU SAIMJU SKAITU UZ 1. MAIJU UN 1. NOVEMBRI. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.

PĀRSKATS PAR BIŠU SAIMĒM ar atskaites datumu 01.11.2018. ir jāiesniedz NO 01.11.2018. LĪDZ 30.11.2018.

Visērtāk PĀRSKATU ir ievadīt ELEKTRONISKI LDC mājas lapas AUTORIZĒTAJĀ sadaļā. Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā (EZIS), nepieciešams iesniegums: http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_ezis_iesniegumu/

Spēkā ir arī veidlapa - http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ , Nr. 7.1 - to var sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (arī ZM klientu apkalpošanas centros, adreses šeit: http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ).

Atskaites datumi ziņām, kas sniedzamas par mājputniem, trušiem, savvaļas dzīvniekiem, kažokzvēriem un akvakultūrām, nemainās - šīs ziņas joprojām jāsniedz uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju!

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019664.
      Atpakaļ