Aktualitātes


Informācija lauksaimniekiem uz uzņēmējiem!
25.02.2016


 

Informācija lauksaimniekiem uz uzņēmējiem!

AKTUĀLI TERMIŅI:

  • Svarīga informācija biškopjiem!
2016. gada 16. februārī tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos
Nr.393“Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
 

Turpmāk, saskaņā ar jaunajiem MK noteikumu grozījumiem, medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu uz attiecīgā gada 1. maiju un 1. novembri.

Svarīgi!
Tā kā medus bišu saimju īpašnieki vai turētāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu saimju skaitu uz 1. janvāri (līdz šim informācija bija jāsniedz par ganāmpulka stāvokli uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju), tad papildus būs jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu arī uz 1. maiju un uz 1. novembri.

!!! Informācija par bišu saimju skaitu uz 1. jūliju nav jāsniedz.

  • Atgādinājums!!! Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties uz platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Klienti, kas vēl nav noslēguši līgumus par EPS lietošanu, aicināti to izdarīt līdz 1.aprīlim, klātienē LAD klientu centrā, Valmierā, Mūrmuižas ielā 18, līdz ņemot pasi un e-pasta adresi.

IESPĒJAS:

  • Izstāde-gadatirgus “Pārnovadu uzņēmēju diena Aizkrauklē”, 19.martā. Pieteikšanās līdz 7.03., anketu jautāt.
  • Iespējams pieteikt savu dalību uz plaši apmeklēto "Latvijas tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgu", Brīvdabas muzejā, 4. un 5.jūnijā. Pieteikšanās 10.-21.03. amatniekiem, 17.-31.03. pārtikai. Anketa un noteikumi pieejami www.brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus
  • Kā ierasts, arī šogad tiks organizēts kopīgs Raunas novada stends “Vidzemes uzņēmēju dienās” Valmierā (20.-21.05.). Interesentiem sekot līdzi informācijai, kas tiks publicēta marta beigās.
Sagatavoja Raunas novada Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultante
Līga Salmane, t. 20113942, liga.salmane@rauna.lv      Atpakaļ