Aktualitātes


64326

Izsludināta Raunas novada izglītības stratēģijas projekta publiskā apspriešana
29.02.2016


 

Izsludināta Raunas novada izglītības stratēģijas projekta publiskā apspriešana

Saskaņā ar Raunas novada domes 24.02.2016.sēdes Nr.2 lēmumu Nr.3 „ Par Raunas novada izglītības stratēģijas 2016.-2020. gadam publisko apspriešanu” no 2016.gada 29.februāra līdz 2016.gada 20.martam tiek nodots publiskai apspriešanai. Aicinām iepazīties un iesniegt priekšlikumus par dokumenta projektu Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads LV 4131 vai nosūtot uz e-pasta adresi: novadadome@rauna.lv līdz 20.03.2016., iesniegumā fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un kontaktinformāciju (tālruņa nr.vai e-pasts), juridiskām personām- reģistrācijas nr., darbības vietas adresi un kontaktinformāciju. 

Ar dokumenta projektu iespējams iepazīties šeit... , kā arī Raunas novada domē un Drustu pagasta pārvaldē.
      Atpakaļ