Rodam Raunas novadā


PiensNāc, rodi Raunas novadā!

3.-4. jūnijā festivāls "Rodam Raunas novadā"

Pirmais festivāls "Rodam Raunas novadā" tiks veltīts pienam kā dzīvības avotam un svarīgas novada nozares – piensaimniecības – izstrādājumam. Tā dalībnieku vidū būs ar pienu vai Raunas novadu saistītie Vītolu ģimene, Satellites LV un Jānis Lūsēns.

Raunas novads atrodas Vidzemes centrālajā daļā, un to veido Drustu un Raunas pagasti. Viena no galvenajām nozarēm novadā ir piensaimniecība. Interesanti, ka šejienes piensaimnieku nodotais piens nonāk vairākos vadošajos piena pārstrādes uzņēmumos: „Rīgas piena kombinātā”, „Valmieras pienā”, „Cesvaines pienā”, „Smiltenes pienā”, „Rankas pienā” un citos. Ņemot to vērā, secinām, ka šo uzņēmumu produkcijas pircējs ir baudījis pienu no Raunas novada.

Ainaviskā lauku vide un domu skaidrību rosinošā nošķirtība un klusums, iespējams, ir iemesli, kādēļ ar Drustu vai Raunas pagastu ir saistītas arī šobrīd radoši aktīvas personības: vairāki Vītolu ģimenes locekļi, Purvīša balvai nominētie mākslinieki Kaspars Podnieks un Andris Eglītis, komponists Jānis Lūsēns un citi.

Novads vēlas paust cieņu pret piensaimniecībā strādājošo novadnieku darbu un arī dot tiem, kuri bauda piena produktus, iespēju klātienē redzēt piensaimnieka darbu un vidi, no kurienes piens nāk. Šī iecere tiks īstenota jūnija pirmajā nedēļas nogalē festivālā „Rodam Raunas novadā”. Neiztrūkstoši, par muzikālo un māksliniecisko saturu gādās ar novadu saistīti vai pienu „apdziedājuši” mūziķi un mākslinieki.

„Rodam Raunas novadā” sāksies piektdien, 3. jūnijā, pulksten 21.30 ar „Klusās mūzikas koncertu” Drustu ciemā pie Krogus ezera. Šeit brīvā dabā varēs baudīt Vītolu ģimenes, grupas „Oroboro” un Līgas Priedes uzstāšanos. „Klusās mūzikas koncertā” ieeja ‑ par ziedojumiem. Pēc koncerta nakšņošana paredzēta teltīs novada piensaimnieku sētās. Šeit viesi varēs savām acīm redzēt piensaimnieka rīta darba ritumu un arī to nofilmēt. Labākie video tiks iekļauti nākamā vakara koncerta video noformējumā. Savu piensaimnieka sētu jāatrod un jāaizrunā iepriekš. To atrašanās vietas un saimnieku kontaktinformācija norādīta pievienotajā kartē un, tuvojoties festivālam, būs publicēta arī mājas lapā www.rauna.lv. Jāpiebilst, ka par telts vietu nebūs jāmaksā.

Sestdienas, 4. jūnija programmā ir trīs pasākumi no 12.00 līdz nakts ballei un tie notiks Raunas centrā. Pirmais ‑ Piena tirgus 12.00, pie pilsdrupām, kur tiks tirgoti piena pārtikas un nepārtikas produkti un piena mājražotāji sniegs dažādu produktu pagatavošanas meistarklases, kurās piedalīties aicināts katrs apmeklētājs. Piena tirgus laikā noritēs „Ganu stunda”, tajā varēs mācīties un rādīt savu prasmi, kā gatavot stabules, pīt vainagus, arī gleznot ar mākslinieku Andri Eglīti, sportot piena disciplīnās un vērot Raunas novada pašdarbnieku uzstāšanos.

Otro pasākumu – Jāņa Lūsēna, Māras Zālītes, Kristīnes Zadovskas un Zigfrīda Muktupāvela koncertu „Pacel acis” – uzņems Raunas baznīca, kas sākta celt 13. gadsimtā. Koncerta sākums – 18.00, ieeja ‑ 5 Ls.

Sestdienas un festivāla noslēdzošais notikums būs „Skaļās mūzikas koncerts” Raunas pilsdrupu estrādē pulksten 20.00. Uzstāsies grupas „Satellites LV”, „Nielslens Lielsliens” un „Pingvīnu cirks”. Pēc koncerta nakts balli spēlēs „Bellaccord” un dejā iegriezīs ikvienu. Ieeja pasākumā – par vienu gotiņu jeb 2 Ls.

Nāc, rodi Raunas novadā jūnija pirmajā nedēļas nogalē!

3. un 4. jūnijā Raunas novadā pirmo reizi notiks festivāls “Rodam Raunas novadā”,

un šī gada devīze ir „Vieta, kur dvēsele dzied pēc piena”.

Festivāla programma.

3.jūnijs

21.30 Drustos kalnā pie Rūtas Kļaviņas kundzes mājas „Klusās mūzikas koncerts”.

                        Piedalās :

            Vītolu ģimene

            Apvienība ”Oroboro”

            Līga Priede

Nakšņošana (teltīs) un mošanās pie vietējiem piensaimniekiem (saraksts zem programmas)

4.jūnijs

12.00 festivāla otrās dienas atklāšana Raunas pilsdrupās

no 12.10- 16.00:

- Tirgus ar meistarklasēm

            Piena pārtikas un nepārtikas produktu tirdzniecība

            Piena produktu ražošana

            Piena un piena produktu pielietojums ikdienā

- Ganu stunda

            Stabuļu gatavošana

            Vainagu pīšana

            Sadziedāšanās

            Bērnu jaunrade

            Pašdarbnieku priekšnesumi

- Sports ar pienu

- Mākslinieku plenērs (gleznojam ar dabīgām izejvielām)

18.00 Raunas Ev.luter. baznīcā Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes koncertstāsts "Pacel acis!"

20.00 Skaļās mūzikas koncerts Rauna spilsdrupu estrādē.

                        Piedalās :

            Nielslens Lielsliens

            Satellites LV

            Pingvīnu cirks

22.00 Nakts balle ar kinohronikām par pienu

Spēlēs grupa "BELLACCORD"

Starplaikos- zinātniskie traktāti par pienu

            Kā redzams, festivāla ietvaros 4.jūnijā Raunas pagastā plānotas piena produktu (gan pārtikas, gan nepārtikas)lielu, mazu un pavisam mazu ražotāju meistarklases, kā arī tirdziņš.

            Lūdzam atsaukties visus ražotājus, kas labprāt kuplinātu pasākumu ar piena produktu ražošanas procesa praktiskiem demonstrējumiem (siera, biezpiena, sviesta, krējuma, arī kosmētisko masku un citu interesantu lietu), tautas izglītošanu piena produktu ražošanā, kā arī vienkārši ar savas produkcijas reklamēšanu un pārdošanu.

            Lūdzam atsaukties novada piensaimniekus no mazām un lielām lauku sētām, kuri būtu ar mieru pasākuma ietvaros viesus iepazīstināt ar piena ieguves procesu un atvēlēt daļiņu pagalma vai pļavas nakšņošanai teltī. Plānots, ka šāda viesošanās tiks iemūžināta arī videoierakstā un kalpos par vēstures liecību nākošajām novada paaudzēm.

            Lūgums pieteikties pie pasākuma koordinatores Lindas Zūdiņas, tālr. 28397062, 64107723, e-pasts: lindams@inbox.lv”.

Nakšņošanai pieteiktās vietas:

1. Ruta Belousova "Cerība" - 26431562

2. Ilze Lubūze "Lubūži"- 29428188

3. Evija Zurģe "Kalna Augšciemi"- 22016948

4. Dace Pintāne "Puraines"- 29220494

5. Rūta Kļaviņa "Ozolkalns"- 26184900

6. Aleksandrs Katiševs "Kori"- 26197145

7.Guntars Podnieks "Dūķi"- 26039167

8. Egils Pāža "Lejas Juriņi"- 22302383

9. Biruta Auniņa "Vecariešas"- 29492219

10.Jānis Stalažs "Mīlakšas-3"- 28346678

11. Jānis Butlers "Iepoļi"- 26199083

12.Valda Zvaigznīte "Skolieši"-27840367

13.Guntis Pauga "Rieksti"- 28601492

14. Līga Judina "Upeslīči"- 26144317

15.Vanda Petrovska "Mežāres"- 26322246

Pieteikties nakšņošanai jau iepriekš!

Raunas karti var apskatīt šeit:  Karte

 

Festivāla krekliņu dāvināšana atsaucīgajiem piensaimniekiem!

 

Paldies Ilzei Lubūzei (attēlā), "Lubūži" saimniecei!

Paldies Rutai Belousovai, Z/S "Cerība" saimniecei!

Paldies Aleksandram Katiševam, Z/S "Kori" saimniekam!

Paldies Jānim Stalažam, "Mīlakšas-3"!

Paldies Birutai Auniņai, "Vecariešas"!

Paldies Vandai Petrovskai, "Mežāres"!

Paldies Guntaram Podniekam, "Dūķi"!

Paldies Jānim Butleram, "Iepoļi"!

Paldies Rūtai Kļaviņai, Z/S "Ozolkalni"!

Paldies Valdai Zvaigznītei, "Skolieši"!

Paldies Līgai Judinai, "Upeslīči"!

      Atpakaļ