Aktualitātes


107392

Kura būs mūsu jaunā ģimene?
29.07.2019


Aizvadītajā nedēļā, 25. jūlija vakarā, ikvienam iedzīvotājam bija iespēja satikties ar Raunas, Smiltenes un Cēsu novada pašvaldību vadītājiem, lai iepazītu novadus tādus, kādi tie ir šobrīd, kā arī saprastu iespējamās izmaiņas pašvaldību administrācijā pēc novadu apvienošanas.

Pašā sākumā Raunas novada domes priekšsēdētājs Aivars Damroze iezīmēja tikšanās galveno mērķi – apgāzt mītus, dzirdēt un domāt pašiem, iegūt maksimālu objektīvu priekšstatu par to kas ir un kas mūs sagaida. Tāpēc arī tikšanās formāts bija veidots divās daļās – sākumā pašvaldību vadītāji iepazīstināja ar sava novada reālo situāciju, prioritātēm, attīstību un aktivitātēm, bet otrajā daļā laiks tika veltīts iedzīvotāju jautājumiem un diskusijām.

Pirmā daļā skaidri iezīmējās katra novada prioritātes, ja Smiltene ir ekonomisks centrs ar prioritāti uz uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu piedāvājumu, dzīvojamo platību attīstību un ceļu labiekārtošanu un novada pagastu centriem, tad Cēsu novads izcēlās ar pārliecinātu vīziju kā potenciālajai kultūras galvaspilsētai, kura domā par infrastruktūras attīstību un labiekārtotu vidi izglītībai, atpūtai un kultūras attīstībai. Bet nevienā gadījumā, izvirzot prioritāti pārējās jomas netiek aizmirstas.

Iedzīvotājiem visvairāk interesēja tādi jautājumi, kā: kā mēs varam ietekmēt reformas gaitu? Kāpēc mēs kā novads būtu vajadzīgs vienam vai otram centram? Kā ar Drustu ceļa sakārtošanu? Kas notiks ar pašvaldības darbiniekiem, kuri zaudēs darbu? Kas notiks ar esošajām iestādēm, kā un vai tās turpinās darbu?, u.c.
Skaidrs, ka ne pašvaldību vadītāji, ne mēs, esam tie, kas pieņems lēmumu par reformas gaitu. Tikšanās mērķis ir izprast reālo situāciju, lai atrastu savu vietu tur, kur būsim, savukārt, lai mēs kā sabiedrība varētu iekļauties jebkur, būt vienoti, mums ir svarīgi būt dialogā un saprast ko mēs domājam, tāpēc aicinam Jūs visus izteikt savu viedokli aptaujā, kura ir atvērta līdz 9. augustam.

Abu novadu vadība izcēla Raunas novada uzņēmējspēju, nozaru iestāžu darbību, kultūras mantojuma, tūrisma un kultūras pasākumu kvalitāti, utt. Tieši ar to, kas mums ir mēs iekļausimies jaunajā novadā, nemainot sevi pēc būtības, bet atpvienojot resursus, tāpēc loģiski spriežot, nav garantijas saglabāt visas iestādes, bet jomas, kuras nepārklājās vai ir spēcīgākas Raunas novadā – tiks tikai atbalstītas. Abu novadu vadītāji uzsver ceļu sakārtošanas nozīmību, Smiltenes novada priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsver, ka lauku cilvēkam galvenie ir ceļi, tāpēc pēdējo gadu griezumā uz katru no astoņiem pagasta centriem ir sakārtots ceļš un pēc jaunā plānojuma Drusti būs vienīgie, kuri sasniedzami pa līdz šim nesakārtotu ceļu, tāpēc tā noteikti tikšot uztverta par prioritāti. Kā praktiski to izdarīt? – nomierina sistēma pēc kādas tas ir izdarīts ar pārējiem ceļiem – pašvaldība pārņem ceļus savā paspārnē, tāpēc arī sakārtoti vairāki ceļi, kuri bijuši valsts īpašumā.


“Nav iespējams atrefarēt pilnas atbildes un pateikt, ka viss būs lieliski, bet es labprāt nodošu Jums savu sajūtu, ka mums ir jānovērtē tas, ka abi novadi, kuru ielenkumā mēs esam, ir novadi, kas spēj pastāvēt un novadi, kuri strādā, lai tajos dzīvotu cilvēki un dzīvotu kvalitatīvi. Mums netiks liegti līdz šim saņemtie pakalpojumi ne Cēsīs, ne Smiltenē, arī darba vietas, kā līdz šim, tā iepriekš, būs gan Smiltenē, gan Raunā, gan Cēsīs. Vajadzībām tiks meklēti atbilstošie risinājumi gan satiksmes, gan darbavietu jautājumos, tagad mums pašiem ir jāsaprot, kur jūtamies labāk, ar kuriem saskan mūsu prioritātes un jāizdara savs lēmums un pēc tam nokļūstot tur kur būsim, mēs varēsim bagātināt novadu katrs ar savu izvirzīto prioritāti un attieksmi.” 

Sarunas sākumā, pēc Jāņa Rozenberga prezentācijas, priekšā stājās Gints Kukainis un teica, ka mēs esam apskaužamā situācijā, jo jebkurš līgavainis – gan Cēsis, gan Smiltene ir cienīgi, lai mēs kļūtu par vienu ģimeni. Vēlam mums visiem būt aktīviem sava novada iedzīvotājiem, domāt par to, kur mēs esam un kur mēs gribam nokļūt un iesaistīties kopējā dialogā.


Raunas novada iedzīvotāja
Justīne Buliņa      Atpakaļ