Aktualitātes


Kustamās mantas atsavināšana par brīvu cenu
08.01.2016Kustamās mantas PĻAUJMAŠĪNAS Z-010/24 atsavināšana par brīvu cenu

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 3.punktu par brīvu cenu pārdod kustamo mantu – PĻAUJMAŠĪNU Z-010/24, iegādāta 21.01.2014., darba kārtībā.

Nosacītā cena EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi).

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāja v.i. G.Rekmani pa tālruni 29357680. Informācija pa tālruņiem – 64119902, 29357680.  Kustamās mantas DĪZEĻĢENERATORA DGF82 atsavināšana par brīvu cenu

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 3.punktu par brīvu cenu pārdod kustamo mantu – DĪZEĻĢENERATORU DGF82, iegādāts ar maiņu 13.06.2011., darba kārtībā.

Nosacītā cena EUR 800,00 (astoņi simti euro 00 centi).

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāja v.i. G. Rekmani pa tālruni 29357680. Informācija pa tālruņiem – 64119902, 29357680.  Kustamās mantas AUTOIEKRĀVĒJA STOCKA 3050 atsavināšana par brīvu cenu

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 3.punktu par brīvu cenu pārdod kustamo mantu – AUTOIEKRĀVĒJU STOCKA 3050, iegādāts 09.05.2007., darba kārtībā.

Nosacītā cena EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti euro 00 centi).

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāja v.i. G.Rekmani pa tālruni 29357680. Informācija pa tālruņiem – 64119902, 29357680.  
      Atpakaļ