Aktualitātes


Lauku uzņēmējiem
22.07.2015


Lauku uzņēmējiem

Jau iepriekšs informēju, atgādinu ka atvērti Lauku attīstības programmas projekti :

*”Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” no 6.07 – 4.08.

*”Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstība” no 6.07. – 4.08.

* „Atbalsts tūrisma aktivitāšu veicināšana” no 15.07. – 14.08.

*Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana” no15.07. – 14.08.

*”Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” no š.g. 14.08. – 15.09.Jaunie cilvēki,(līdz 40g.) izvēlieties sakopt savu vecāku, vecvecāku zemes, iegādājieties lauksaimniecības zemi(projektā iekļaujot) un audzējiet produktus kas jūs piesaista! Iemācīties var – tālmācībā , www.llkc.lv

* Atbalsts ieguldījumiem akvakultūrā –zivsaimniecība. Pasākumā atbalsta investīcijas dažādu zivju sugu audzēšanā. Sīkāk ZM mājas lapā www.zm.gov.lv

Raunas novada lauksaimn. konsult. Astrīda Paurniete
      Atpakaļ