Aktualitātes


Lauku uzņēmējiem
02.11.2015


Latvijas lielie pelēkie zirņi – pirmais produkts ar Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu. Priekuļu laukaugu selekcijas institūts ir vienīgā vieta pasaulē, kurā tiek veikta lielo pelēko zirņu selekcija pārtikas vajadzībām. Mums ir ar ko lepoties.

4.novembrī Vaives pagasta “Kaķukrogs” pl.10,00 seminārs Eiropas savienības atbalsts maža īpašniekiem 2014 – 2020. Plānošanas periodā. Tel. 28323647

7.novembrī Launkalnes pagasta “LejasKleperi” pl.10,00 seminārs Nekailciršu mežsaimniecības prakse. Tel. 26108426

Zvaniet, ja par kādu tēmu gribas klausīties Raunā – tel. 28381057
      Atpakaļ