Aktualitātes


65013

Lielās Talkas mēnesis!
23.03.2016


 

23.martā tiks atklāts Lielās Talkas mēnesis - laiks, kad visa Latvija īpaši gatavojas vides sakopšanai un labiekārtošanai. Šī gada Lielā Talka norisināsies 23.aprīlī vienlaicīgi visā Latvijā un par tās vadmotīvu šogad izvēlēts sauklis "Latvijai BŪT zaļai!", tādējādi iedzīvinot Latvijas mērķi virzīties uz zaļākās valsts pasaulē statusu. 

Kā piedalīties?

Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā Talkā, ir - vēlēšanās to darīt! Lielā Talka 2016 notiek sestdien, 23.aprīlī, no plkst. 9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā. Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā pārrauga LIELĀS TALKAS KOORDINATORS! Raunas novadā – Linda Kručāne 26590507, epasts – kutura@rauna.lv 

Savukārt dažādas pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā reāli organizē kolektīvas talkas, oficiāli reģistrē tās Lielās Talkas mājas lapā un piesaka savas Talkas Atbildīgo personu. Tas nozīmē, ja gribi reģistrēt savu talkošanas vietu, tad pirms tam to saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad reģistrē mūsu mājas lapā. 23.aprīlī Tu vari pievienoties kādai no šīm talkas vietām. VISAS OFICIĀLI REĢISTRĒTĀS TALKAS VIETAS BŪS REDZAMAS SADAĻĀ "KARTES - PIETEIKTĀS/ORGANIZĒTĀS TALKAS VIETAS". 

TALKAS DIENĀ TEV BŪS NEPIECIEŠAMI ATKRITUMU MAISI, KAS ŠOGAD IR BALTĀ KRĀSĀ. Baltos maisus bez maksas būs iespējams saņemt 23. aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises (lūgums pirms talkas griezties Raunas novadā domē, lai saņemtu maisus) vietā pie talkas atbildīgā vai koordinatora.

 
      Atpakaļ