Aktualitātes


Mantojuma dienas 2015
07.09.2015


RAUNAS NOVADA DOMERaunā otro gadu pēc kārtas noritēs Mantojuma dienas. Šī tradīcija, atcerēties un pievērst aizvien plašākas sabiedrības uzmanību kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem valsts teritorijā, 1984. gadā aizsākās Francijā, un pašlaik tas ir Eiropas mēroga notikums. Daļa no tā notiks arī Raunā.


Šī gada mantojuma dienu temats cieši saistīts ar Latvijas kā Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts statusu. Šogad tiek akcentēta tā dēvētā Eiropas dimensija- Latvijas kultūras mantojuma vieta Eiropas kultūras vēstures veidošanā un otrādi. Tāpat uzmanība tiek pievērsta kultūras mantojuma objektiem, kuru vērtība izceļama Eiropas mērogā. Šim skatījumam būs augsta pievienotā vērtība, jo tas dod iespēju paraudzīties plašāk uz Raunā esošo vēsturisko mantojumu.


Raunas novada dome 2015. gada 13. septembrī (svētdiena) rīkos semināru, kura mērķis ir apskatīts Raunas vēsturisko kultūras mantojumu Eiropas mērogā.


Semināra sākums plānots plkst. 12.00 ,Rīgas ielā 2


Semināra programma:


12.00. Ievads


12.05. VKPAI Arheoloģijas un vēstures daļas vadītājas Sandras Zirnes ziņojums par kultūras mantojumu kopumā, kā arī arheoloģijas kā nacionālās zinātnes veidošanos.


12.30. LZA īstenās locekles Ievas Oses ziņojums par Rīgas arhibīskapa Vilhelma no Brandenburgas ieceri Raunas pilī izveidot arhibīskapijas vienīgo rezidenci.


12.55. Raunas muzeja veidotāja Edgara Plētiena ziņojums par Raunas apdzīvoto vietu viduslaikos.


13.20. Kafijas pauze.


13.40. LU Vēstures un filozofijas fakultātes Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras asociētais profesors Ērika Jēkabsona ziņojums par Raunas pagasta pašlaik zināmo un vēl plašāk nezināmo vēsturi 20. gs. 20.- 30. gados.


14.05. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja foto materiālu kolekcijas galvenās glabātājas Gunitas Baumanes ziņojums par tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšanas atspoguļojumu Pieminekļu valdes 1928. gada ekspedīcijas fotonegatīvos Cēsu apriņķī


14.30. Nobeigums
      Atpakaļ