Aktualitātes


Meklējam kolēģi- uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultantu.
26.11.2015Meklējam kolēģi- uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultantu patstāvīgam darbam Raunas novada domē.
 
 • Veidot dialogu starp novada domi un uzņēmējiem.
 • Kopīgu tikšanos, pasākumu organizēšana ar novada uzņēmējiem.
 • Aktuālās informācijas nodošana uzņēmējiem.
 • Konsultēt uzņēmumu stratēģijas un taktikas izstrādāšanā un realizēšanā.
 • Analizēt esošās un iespējamās uzņēmējdarbības problēmas, veicinot
 • uzņēmuma konkurētspēju.
 • Analizēt cēloņus un sekas uzņēmuma procesos un meklēt problēmas risinājumus.
 • Pētīt uzņēmumu vajadzības un elastīgi reaģēt uz tām.
 • Sniegt informatīvos un konsultatīvos pakalpojumus uzņēmējiem un iedzīvotājiem par uzņēmējdarbību, tai skaitā, par valsts, ES un citiem atbalsta veidiem.
 • Sniegt konsultatīvo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā.
 • Plānot un ieviest uzņēmējdarbību veicinošus pasākumus.
 • Pārzināt komercdarbību un nodarbinātību reglamentējošos tiesību aktus.
 • Orientēties komercdarbību regulējošo normatīvo aktu sistēmā un ievērot tiesību aktos noteiktās prasības.
 • Orientēties finansu (nodokļu) sfēru regulējošo normatīvo aktu sistēmā un ievērot tiesību aktos noteiktās prasības.
 • Orientēties nodarbinātību regulējošo tiesību aktu sistēmā un ievērot tiesību aktos noteiktās prasības.
 • Sekot likumdošanas un citu normatīvo aktu izmaiņām, pielietot tās praktiskajā darbā.
 • Informēt uzņēmējus par apmācību iespējām un veicināt to izmantošanu.
 • Uzturēt un aktualizēt uzņēmumu datu bāzi, kas satur informāciju par uzņēmējiem nepieciešamās izglītojošās programmas saturu, citu specializāciju konsultantu piesaistes nepieciešamību, mārketinga aktualitātēm.
 • Sabiedrības iniciatīvas un Biznesa plānu projektu konkursu organizēšana un administrēšana.
 • Skolēnu nodarbināšanas vasaras mēnešos administrēšana.
 • Investoru piesaiste – piedāvājuma izstrāde, komunikācija, kontaktu veidošana.
 • Izglītojošo semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu koordinēšana un finansējuma piesaiste.
 • Apkopot un noformulēt uzņēmēju vajadzības.
 • Sniegt konsultatīvu palīdzību novada iedzīvotājiem ES un valsts atbalsta saņemšanai.
 • Sniegt padomus par produktivitātes, ražības un produkcijas kvalitātes uzlabošanas metodēm.
 • ERAF un KPFI projektu vadīšana, atskaišu sagatavošana un kontaktēšanās ar atbildīgajām iestādēm.
 • Algoto pagaidu sabiedrisko darbu koordinēšana.

Pieteikumus vakancei- CV un pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi Raunas novada domē Vidzemes ielā 2 vai sūtīt uz e-pastu novadadome@rauna.lv līdz 15.decembrim.      Atpakaļ