Drustu novadpētniecības muzejs


Muzejpedagoģiskās programmas  1. Es muzejā.

Mērķis:iepazīstināt ar muzeju – ar ekspozīcijām, ar krājuma glabātuvi, ar darbu muzejā, ar jaunieguvumiem muzeja krājumā.
Nodarbību saturs: iepazīšanās ar Drustu pagasta vēsturi, apskatot muzeja ekspozīcijas un krājuma zāli. Senlietu atpazīšana. Izvērtē katras lietas nozīmi cilvēka dzīvē.
Programma piemērota visa vecuma interesentiem.

  1. Sveču programma muzejā.

Mērķis: iepazīt tautas tradīcijas, drustēniešu sadzīvi senāk, uzzināt par sveču daudzveidību un izmantošanu no sendienām līdz mūsdienām.
Nodarbību saturs: iepazīšanās ar sveču vēsturi, ticējumiem, mīklu mīnēšana. Sveču liešana. Izstādes izveidošana.
Programma piemērota visa vecuma interesentiem.

  1. Drustu novadpētniecības muzejs skolā.

Mērķis:papildināt vēstures stundas ar informāciju par apskatāmā laika posma norisēm pagastā.
Nodarbību saturs: muzeja darbinieks papildina stundās apgūstamo tēmu ar fotogrāfijām, dokumentiem un ar priekšmetu demonstrējumiem.

  1. Sadarbībā ar Drustu pagasta uzņēmējiem – degustācijas un izstādes.

Mērķis:uzzināt par uzņēmējdarbību no 20. gs. līdz mūsdienām. Krējuma, sviesta, biezpiena, siera gatavošana senāk un mūsdienās, biškopības produkti – senāk un mūsdienās.
Nodarbību saturs: muzeja darbinieki kopā ar pagasta uzņēmējiem iepazīstina ar piena produktu – krējuma, biezpiena, sviesta, siera gatavošanu senāk un mūsdienās, biškopības darbarīki senāk un mūsdienās, biskopības produktu daudzveidība un piedāvājums. Izstādes, degustācijas.
Programma piemērota visa vecuma interesentiem.

  1. Senā skola.

Mērķis: uzzināt, kā cilvēki apguva prasmi rakstīt un pazīt burtus, kā senāk notika mācības skolā.
Nodarbības saturs: muzeja darbinieki kopā ar apmeklētājiem izspēlē seno skolu, kā mācījās skolēni. Par palaidnībām nāksies patupēt uz zirņiem un izbaudīt skolotāja bardzību. Skolas vēstures programmas laikā tiek demonstrēti eksponāti no muzeja krājuma un spēlētas lomu spēles.
Programma piemērota visa vecuma interesentiem.
      Atpakaļ