Drustu novadpētniecības muzejs


Par muzejuMuzeja vēsture

Raunas novada Drustu pagasta pārvaldes ēkā atrodas Drustu novadpētniecības muzejs, kurā var iepazīties ar pagasta kultūrvēsturi.
Muzeja pirmsākumi saistāmi ar Drustu pamatskolas vēstures skolotāja Jāņa Arāja darbību 20. gadsimta 70.- 80. gados. Lai padarītu interesantākas vēstures stundas, skolotājs sāka kolekcionēt dažādus vēsturiskus priekšmetus un materiālus: fotogrāfijas, atmiņu stāstījumus, izgriezumus no preses materiāliem, dokumentus un senas liecības par skolu izveidi un darbību. Šajā darbā aktīvi iesaistījās skolēni un viņu vecāki.
Kad 1987. gadā Drustu skola atzīmēja 300 gadu jubileju, jau bija savākts pieteikami plašs un daudzveidīgs priekšmetu, materiālu un dokumentu klāsts, ka varēja izveidot izstādi. Svētku dalībnieki – skolotāji, absolventi, izglītības nodaļas pārstāvji – ieteica izveidot skolas muzeju. Darbs pie muzeja izveides tika turpināts, pamazām krājās vēstures liecības ne tikai par skolu, bet arī par citām jomām – pagasta saimniecību un ļaudīm.
2008. gada 28. oktobrī muzejs pārtapa par Drustu novadpētniecības muzeju, kura pirmais vadītājs bija Jānis Arājs.

Izdevumi

„Jāņa Rības karikatūru izlase” – Jāņa Arāja sakārtojums un komentāri – 2012.
„Skola ezera krastā” – Jānis Arājs - 1998.

Muzeja misija

Ar muzeja ekspozīcijām un izglītojoša rakstura pasākumiem par Drustu pagasta vēsturi un mūsdienu norisēm rosināt sabiedrībā interesi par Drustu pagastu un vēlmi apmeklēt muzeju un iesaistīties muzeja veidošanā un rīkotajos pasākumos.

Krājums

Drustu novadpētniecības muzeja krājuma darba politika izstrādāta pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, Drustu novadpētniecības muzeja nolikumu. Krājuma darba politika izriet no muzeja misijas un ataino krājuma veidošanas, pārraudzības principus, nosaka krājuma saturu, kvalitāti, krājuma dokumentēšanu, glabāšanu un saglabāšanu, krājuma drošību, pieejamību un izmantošanu. 
Muzeja krājums pamatā tiek veidots:

 • apkopojot Drustu skolu vēsturi, jo pirmā skola Drustos bija jau 1687. gadā,

 • apkopojot materiālus par ekonomisko un kultūras darbību Drustu pagastā, sākot no 19. gs.,

 • ievērojamu drustēniešu dzīves un darbības materiālu apkopojums Drustu novadpētniecības muzejā.

Liela daļa krājuma priekšmetu ir izvietoti ekspozīcijā „Drusti laiku lokos”.
Vērtīgākās krājuma kolekcijas

 • Muzeja interesantākā kolekcija ir mākslas kolekcija, kura sniedz ieskatu Drustu dzīvē. Interesants skatījums uz norisēm pagastā 20. gs. 50. – 60. gados ir māksliniekam Jānim Rībam, kas zīmējis gan karikatūras, gan ainavas, gan afišas.

 • Bagātīga ir iespieddarbu un fotogrāfiju kolekcija. Visvērtīgākā ir Heinriha fon Hagemeistera grāmata „Ziņas par Drustu draudzes baznīcu, muižām un zemniekiem”, kas izdota 1838. gadā.

 • Vērtīga ir arī dokumentu kolekcija, jo tajā ir vēstule uz bērza tāss no armijas (no Sibīrijas) 1917. gada 18. novembrī.

 • Arī tekstīliju kolekcijā ir arī ļoti vērtīgi ieguvumi, piemēram, aizsarga formas tērps, kas atrasts Slapjuma kalnā 2005. gada 28. aprīlī.

Īpaši vērtīgi jaunieguvumi:

 • Veltas Vadzes dāvinātais tautas tērps. Ar to viņa tērpusies, dziedot korī 20. gs. 50. gados;

 • Aizsargu formas tērps, kas atrasts Slapjuma kalnā;

 • Mākslinieka Jāņa Rības akvareļi un karikatūras;

 • Auļukalna zemju mērniecības kartes metāla futlārī – 1830. - 1866. gads.

Par muzeju

No 2010. gada 1. aprīļa par Drustu novadpētniecības muzeja vadītāju strādā Ieva Lejmalniece.
Apmeklējot muzeju, pie krājuma glabātājas Ilzes Ļuļēnas var iegūt informāciju par Drustu pagasta un skolu vēsturi, iegūt ziņas par ievērojamiem Drustu pagasta ļaudīm un vēsturiski nozīmīgām vietām, upēm, ezeriem un kalniem.
Ir iespēja katram piedalīties pētniecības darbā. Muzeja darbinieki var palīdzēt skolēniem un studentiem labāk izzināt valsts, novada un pagasta vēsturi.
Muzeja darbinieki var gan vadīt, gan ieteikt interesantus ekskursiju maršrutus pa Drustu pagastu.
Drustu novadpētniecības muzejs ir saņēmis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas muzeja akreditācijas apliecību Nr. 118 kā apliecinājumu valsts atzītai muzeja darbībai no 2013. gada 6. decembra līdz 2018. gada 5. decembrim.


Muzeja darba laiki no 1.oktobra

Diena
Darba laiks
Muzeja darbinieki
Pirmdiena
11.00 – 18.00
Ieva Lejmalniece
Otrdiena
14.00 – 19.00
Ieva Lejmalniece
Ilze Ļuļēna
Trešdiena
11.00 – 18.00
Ieva Lejmalniece
Ilze Ļuļēna
Ceturtdiena
10.00 – 18.00
Ieva Lejmalniece
Ilze Ļuļēna
Piektdiena
10.00 – 15.00
Ieva Lejmalniece
Ilze Ļuļēna
Sestdiena
Pēc iepriekšējas pieteikšanās. Tel. nr. 22047515.
Ieva Lejmalniece
Svētdiena
Pēc iepriekšējas pieteikšanās. Tel. nr. 22047515.
Ieva Lejmalniece


Drustu novadpētniecības muzeja nolikums
Drustu novadpētniecības muzeja padomes nolikums 
      Atpakaļ