ZAAO


Daibē pilnveidota infiltrāta attīrīšanas iekārtu veiktspējaDaibē pilnveidota infiltrāta attīrīšanas iekārtu veiktspēja


SIA „ZAAO” uzlabojot atkritumu apstrādes procesus reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) „Daibe”, ir pilnveidojusi infiltrāta attīrīšanas iekārtu veiktspēju. Infiltrāts ir nokrišņi, kas izsūcas cauri noglabāto atkritumu slānim. Tie tiek savākti un attīrīti, lai netiktu piesārņota augsne un gruntsūdeņi.


Konkrētās projekta aktivitātes īstenošana tika uzsākta šā gada jūlijā. Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas pirmās pakāpes membrānu moduļu piegādi un uzstādīšanu veica SIA „EURECO”.  

 

Infiltrāta attīrīšanas iekārtu veiktspējas uzlabošana ir viena no trim projekta Nr.3DP/3.5.1.2.2./11/IPIA/VARAM/005 aktivitātēm, kas īstenota sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 916 tūkstoši EUR, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kārtas ietvaros izbūvētas arī atkritumu priekšapstrādes centra un šķirošanas līnijas personāla telpas, kā arī rekonstruēts pievadceļš uz RAAC „Daibe”.  


PROJEKTU „ZIEMEĻVIDZEMES REĢIONA SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PROJEKTA IV KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR

SIA „ZAAO”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA

 LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
      Atpakaļ