ZAAO


105620

Sagatavots SIA “ZAAO” “Nefinanšu ziņojums 2018”SIA “ZAAO” (ZAAO) ir sagatavojis un publiskojis 2018.gada Nefinanšu ziņojumu. 

Īstenojot uzņēmuma misiju – dalīties ar pozitīvo pieredzi, aizvadītajā gadā uzņēmuma vadība par nozares būtiskākajiem jautājumiem diskutējusi ar partneriem Latvijā un ārvalstīs. Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe” apmeklējis nozares ministrs, sarunas par vides izglītību risinātas ar Dabas aizsardzības pārvaldi, kā arī Zviedrijas izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem. Ražošanas procesi apspriesti ar lēmējvaras pārstāvjiem no Kirgizstānas Republikas, savukārt par ES direktīvu izpildi diskutēts ar Vācijas pašvaldību pārstāvjiem.

Aizvadītā gadā nozīmīga loma atvēlēta komunikācijai ar interešu grupām, izzināts klientu vērtējums, gūstot ierosmi turpmākiem pakalpojumu attīstības virzieniem.

Uzņēmums lepojas, ka izdevies vēl vairāk attīstīt dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, uzsākot iepakojuma konteineru piedāvājumu privātmājām. Iedzīvotājiem radīta iespēja nodot lietošanai derīgus apavus.

Latvijas simtgades gadā - uzņēmumam kopā ar pašvaldībām un to iedzīvotājiem izdevās radīt svētku noskaņu svinībām, paveicot 171 vides darbu ZAAO iniciatīvā “100darbi Latvijai”, labiekārtojot, izdaiļojot ļaužu pulcēšanās vietas un īstenojot vides izglītības aktivitātes.

Uzņēmuma korporatīvo tēlu stiprina saņemtie novērtējumi - Zelta kategorijas godalga Ilgtspējas indeksā, iegūts arī ģimenei draudzīga komersanta statuss. Tāpat saņemta Sudraba kategorija BALTA gada balvai “Drošākais uzņēmuma autoparks 2018”. Darbinieki par personīgo veikumu modernas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē saņēmuši īpašas pateicības no Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrijas un LR Valsts vides dienesta.

Turpmākie izaicinājumi ir strādāt pie bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas sistēmas izveides, kur būtiska nozīme ir vides izglītībai iedzīvotāju vides apziņas veicināšanai un ikdienas paradumu maiņai.

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums un nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, sagatavošanu apglabāšanai, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. Uzņēmumā tiek uzturēta integrētās vadības sistēma, kas atbilst starptautiskajiem kvalitātes un vides pārvaldības standartiem.

"Nefinanšu ziņojumu 2018" pilnā apmērā elektroniskā formā iespējams apskatīt uzņēmuma mājaslapā sadaļā “Par mums”.

 Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
      Atpakaļ