ZAAO


Skolēnu labie darbi dabas saudzēšanaiSkolēnu labie darbi dabas saudzēšanai


Ir apkopoti 2014./2015.mācību gada pirmā semestra rezultāti SIA ZAAO (ZAAO) konkursā skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm „Dabai labu darīt”. Kopā savāktas jau 82 tonnas izlietotā papīra un 72 m3 PET pudeļu. Salīdzinot ar iepriekšējā mācību gada pirmā pusgada konkursa rezultātiem, skolēni un pirmskolu audzēkņi otrreizējo materiālu vākšanas akcijā ir daudz aktīvāki, nodots par 8 tonnām vairāk izlietotā papīra, savāktā PET pudeļu apjoms pieaudzis pat trīs reizes.  

Sašķiroto materiālu ZAAO reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā „Daibe” sagatavos nodošanai pārstrādei. Pārstrādes uzņēmumi sagatavos izejmateriālu, no kura ražotāji varēs radīt jaunas preces, piemēram, jaunu papīru, jaunu dzērienu iepakojumu, saimniecības plastmasas kastes, u.c. Būtiski, ka tādejādi tiek saudzēta daba. Akcijā jau pašlaik savāktais apjoms no nociršanas pasargās vairāk nekā 1000 kokus un nebūs jāiegūst simtiem litru naftas.  

Līdz šim aktīvākās izglītības iestādes skolu grupā bijušas Valmieras sākumskola, Zvejniekciema vidusskola un Gaujienas mūzikas un mākslas skola. Pirmsskolas izglītības iestāžu grupā uz doto brīdi aktīvākās ir Valkas PII „Pasaciņa”, Strenču PII „Minkāns” un Kocēnu PII „Auseklītis”. Šajā mācību gadā konkursam pieteikušās 61 skolas un 31 pirmsskolas izglītība iestādes.

Konkurss turpināsies līdz 2015.gada aprīlim. Šā gada maijā, kad tiks sumināti konkursa laureāti, skolas un pirmsskolas izglītības iestādes par katru savākto tonnu makulatūras vai katriem 10 kubikmetriem PET pudeļu saņems dāvanu karti 7.00 EUR vērtībā, kuru varēs izmantot kancelejas preču iegādei. Pārsteiguma balvas tiks piešķirtas visaktīvākajai pirmskolas un skolu grupas izglītības iestādei un to aktīvākajiem dalībniekiem. Papildus balvas piešķirs konkursa „Dabai labu darīt” atbalstītājs AS „Latvijas zaļais punkts”.
      Atpakaļ