ZAAO


ZAAO Cēsu birojs maina atrašanās vietuZAAO Cēsu birojs maina atrašanās vietu!

Informējam, ka no 2.aprīļa ZAAO Cēsu birojs vairs neatradīsies Raunas ielā 9a. Turpmāk ZAAO klienti būs laipni gaidīti jaunās telpās - Kr.Valdemāra ielā 13, 1.stāvā, 27/3 kabinetā. Vieglākai atrašanai jāmin, ka ēka pieder Latvijas Neredzīgo biedrībai un tajā atrodas arī Valsts darba inspekcija.

Pārējā kontaktinformācija paliek nemainīga - tālrunis 64127421, darba laiks pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00, ar pusdienas pārtraukumu no 13.00 līdz 14.00.

Neaizmirstiet – arī skābbarības ruļļu plēves ir šķiroti atkritumi!

Kur likt lauksaimniecībā izmantotās skābbarības sagatavošanai izlietotās ruļļu plēves? Tā ir viena no lauksaimnieku problēmām, ko katrs risina pēc savas izpratnes un iespējām. Vieni dedzina, tādējādi piesārņodami apkārtējo vidi, citi liek sadzīves atkritumu konteinerā, vēl citi piesaka to savākšanu kā lielgabarīta atkritumiem.

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) Šķirotu atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma pārliecināta: „Ja uzskaitītu kaitīgos ķīmiskos savienojumus, kas rodas plēvju degšanas rezultātā, un to ietekmi uz cilvēku, šī informācija pārvērstos par biedējošu ķīmijas stundu un ikviens aizdomātos, cik ļoti bīstama ir neatļauta atkritumu dedzināšana.” Tomēr šoreiz runāsim par pareizo, nevis kļūdaino rīcību.

            ZAAO jau vairākus gadus piedāvā savākt lauksaimniecībā izmantojamo iepakojumu, domājot par dabas resursu taupīšanu un to atkārtotu izmantošanu. Lauksaimniekiem tiek dota iespēja samazināt izdevumus, kas rastos, nododot plēves kā sadzīves vai lielgabarīta atkritumus.

Kā rīkoties? Ja ir uzkrājusies skābbarības ruļļu plēve vai pārklājamā plēve skābbarības bedrēm, kā arī polipropilēna minerālmēslu Big-Bag maisi - tie jāsavāc vienuviet. Ieteicams atšķirot no plēvēm šņores un sietus, turklāt plēvēm jābūt vizuāli tīrām, bez skābbarības, salmu, kūdras u.c. piejaukumiem. Izlietotās, atšķirotās un notīrītās plēves jāsaliek kaudzēs tā, lai lielā ZAAO mašīna varētu piebraukt pie kaudzes no sāniem un netraucēti ar kausu iekraut kravas kastē.

Kad kaudze ir izveidota un nepieciešams plēves savākt, jāsazinās ar ZAAO speciālistiem pa tālruni 26132288 vai 64281250 un jāpiesaka aizvešana, nosaucot aptuveno apjomu kubikmetros, lai varētu ekonomiskāk saplānot maršrutu. Plēvju savākšana ir maksas pakalpojums, bet polipropilēna Big-Bag maisi no minerālmēsliem tiks savākti bez maksas.

ZAAO pēc atkritumu radītāja pieprasījuma izsniedz arī pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu – izziņu par savākto atkritumu veidu un apjomu.

Atgādinām - ja skābbarības ruļļu plēvēm nebūs izņemti sieti un šņores, tad šie atkritumi tiks uzskatīti par lielgabarīta atkritumiem un tiks savākti par tarifu, kāds atbilst lielgabarīta atkritumu savākšanai.

 Sakopsim vidi kopā!
      Atpakaļ