Aktualitātes


Par lauksaimniecību
30.10.2015


Zemkopības ministrija un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Valsts Lauku tīkla darba plānu organizēju pasākumu “Uzņēmējdarbības laukos popularizēšanu vispārizglītojošajās skolās”. Saskaņā ar vadlīnijām, uzrunāju Raunas novada skolas, lai pasākumam pieteiktos skolēni kuri vēlas iepazīt lauku uzņēmējdarbību. Jāsaka , Drustu pamatskola veiksmīgi sadarbojās un noorganizēja 20 skolēnu grupu. 23.oktobrī Drustu pamatskolā , kopā ar LLKC Cēsu nodaļas projektu vadītāju Eviju Atvari sniedzām prezentāciju par iespējām laukos veidot uzņēmējdarbību. Nodarboties ar mājražošanu radot dažādus pārtikas produktus, tā attīstot tautsaimniecību savā novadā . Lai kur dotos izglītoties , vienmēr būs kur atgriezties un būt lepniem par sava novada, pagasta attīstību. Viesojāmies z/s “Gaidas” pie ģimenes saimniecības Vitas un Ainara Dalbiņiem. Skolēni redzēja kā no maziem teliņiem izaug nākošās piena devējas . Un pats interesantākais – pienu slauc ROBOTI, atliek vien datorā vērot vai roboti pareizi strādā. SIA “Siera ražotne” īpašnieks Ilmārs Ceriņš interesanti izstāstīja kā viņš darbojas savā siera un makaronu ražotnē, ka svarīgi ir bijis vecāku piemērs un iedrošināšana un protams izglītība. z/s Jaun-Ieviņas” ir bioloģiska saimniecība. Nodarbojas ar tūrismu, savvaļas zirgu un liellopu turēšanu, putnkopību, biškopību un mājražošanu, kā arī kokogļu ražošanu. Ļoti liela daudzveidība lauku uzturēšanas un sakopšanas iespējas ko īstenojuši Ineta un Uldis Rudzīši. Varbūt pirts un pirts zinības devušas izturību īstenot šo daudzveidību savā saimniecībā. Pie viņiem baudījām garšīgu zupu un tikko ceptu plātsmaizi ar bioloģisku tēju. Katrā saimniecībā stāstītais rosināja domāt , ka katrā profesijā ir vajadzīgas zināšanas par to ko dara un arvien pilnveidojoties ienākumi nestu peļņu. Skolēni tikai ieguva redzot reālo lauku dzīvi. Paldies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram, paldies Raunas novada domei par autobusu, paldies Evijai Atvarai un Drustu skolas direktorei Aidai Vašilei par pasākuma veicināšanu.  

Zināšanai:

Uzsākta Vienotā platību maksājuma avansa izmaksa lauksaimniekiem, kuru iesniegumos nav konstatētas problēmas. Avansa likme 37,80eiro/ha.

Gaļas liellopu audzētājiem – nevar aizmirst iesniegt LAD(am) iesniegumus par zīdītājgovīm līdz 2015. gada 15. novembrim.

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai uz pieciem gadiem. Apmācības Ozolniekos 3.,4.,12.,16. novembrī . Vairāk info- tel.26148820 , e-pasts rudite.sanzarevska@llkc.lv

Apstiprinātas izmaiņas tiešmaksājumu piešķiršanas un aprēķināšanas kārtībā lauksaimniekiem – noteikumi noteic brīvprātīga saistītā atbalsta(BSA) piešķiršanai par dzīvniekiem , ka dzīvnieki ir atbalsta tiesīgi ,ja tie ir pareizi apzīmēti un reģistrēti turēšanas perioda pirmajā dienā un visu turēšanas periodu (agrāk bija ka visu dzīves laiku).Grozījumi paredz , ka turpmāk aprēķināms atbalsta samazinājums un visu tiešmaksājumu un lauku attīstības platībmaksājumu samazinājums saskaņā ar savstarpējās atbilstības noteikumiem, ja konstatēs pārkāpumus. Un vēl – regulas pieprasa deklarēt visas lauksaimniecības zemes platības(arī tās bez atbalsta).

Projekts:

Meža ieaudzēšanai un kopšanai, ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai ir atvērta iesniegumu pieņemšanas kārta no 2015.gada 15. oktobrim līdz 16.novembrim.Griezties meža dienestā lai saskaņotu meža apsaimniekošanas plānu. Atbalsts 70% no attiecināmajām izmaksām.

Raunas novada lauku konsultante Astrīda Paurniete
      Atpakaļ