Aktualitātes


80762

Par "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes 1. uzraudzības grupas sanāksmi
05.09.2017


 

Par "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes 1. uzraudzības grupas sanāksmi

Raunas novada dome informē, ka 2017. gada 24. augustā notika īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes 1. uzraudzības grupas sanāksme.

Sanāksmē piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes izveidotās uzraudzības grupas pārstāvji, kas pārstāv dažādas ieinteresētās puses – valsts institūcijas, zemes īpašniekus, biedrības.Sanāksmes darba kārtībā bija dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna 1. redakcijas apspriešana. Izveidotās uzraudzības grupas pārstāvju pienākums ir paust pārstāvētās valsts institūcijas vai organizācijas viedokli. Sanāksmes ietvaros tika apspriesti dažādi ar dabas liegumu saistīti jautājumi, tajā skaitā teritorijas apsaimniekošanas pasākumi, nepieciešamie dabas tūrisma infrastruktūras uzlabojumi, kā arī dažādi citi jautājumi.

Nākamā uzraudzības grupas sanāksme tiks rīkota oktobra mēnesī, kad uzraudzības grupa izskatīs pilnveidoto dabas plāna redakciju un sniegs savu akceptu plāna virzīšanai uz sabiedrisko apspriešanu, kas plānota rīkot novembra mēneša beigās vai decembra sākumā. Uzraudzības grupas sanāksmes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviena ieinteresētā persona. Arī sabiedriskās apspriešanas laikā izstrādātais dabas plāns būs publiski pieejams sabiedrībai un tās laikā ikviens iedzīvotājs tiks aicināts sniegt savu viedokli un ierosinājumus kvalitatīva dabas aizsardzības plāna izstrādei. Atbilstoši noteiktajai procedūrai, sabiedriskās apspriešana noris vienu mēnesi, kuras laikā tiek rīkota arī publiska sabiedriskā apspriešana, kurā ikviens iedzīvotājs var ieteikt savus ierosinājumus.

Informāciju sagatavoja: Daina Kļaviņa, projekta “Dabas lieguma “Raunas Staburags”, dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana” vadītāja

 
      Atpakaļ