Par Raunas muzeju


 

Sākums | Par muzeju | Ievērojamas personības | Izstādes | Pasākumi | Nolikums

 

Raunas muzeja izstāžu telpa atrodas Raunas bibliotēkas telpās Rīgas ielā 2. Tāpat šajā ēkā atrodas muzeja vadītāja darba telpa. Savukārt muzeja krājums izvietots Raunas Lauktehnikas teritorijā, t.s. “Mazajā skolā”, Dīķa ielā 3, Raunā.

Muzejs kā struktūrvienība izveidots 2015. gada otrajā pusē. Taču jau 2014. gada sākumā tika uzsākta muzeja koncepcijas izstrāde un turpmāko darba soļu plānošana un veikšana. Tie tolaik bija: apzināt literatūru un periodiskos izdevumus, kuros rakstīts par Raunu vai Raunas iedzīvotājiem, veikt vēstures avotu, kas attiecas uz Raunas vēsturi viduslaikos, tulkošana no viduslejasvācu un latīņu valodām uz latviešu valodu, apzināt fotogrāfiju kolekcija Latvijas muzejos, apkopot daļu materiālu par jauno laiku vēsturi Latvijas vēstures arhīvā, uzsākt Raunas iedzīvotāju atmiņu apkopošanu.

Pašlaik muzeja galvenie uzdevumi ir:

  1. krājuma komplektēšana;
  2. Raunas novada vēstures pētniecība Latvijas bibliotēkās un arhīvos;
  3. Raunas pilsdrupu attīstības plānošana un ar to saistīto darbību veikšana (konservācija, izpēte);
  4. Raunas novada kultūras un dabas mantojuma saglabāšana

Ja raugāmies no ģeogrāfiskā izvietojuma, Rauna savā ziņā atrodas Vidzemes centrā. Tā lielās līnijās ir trīsstūra centrs reģionam, kuru veido Vidzemes lielākie apdzīvotie centri- Cēsis, Valmiera un Smiltene. Šis ir izejas punkts, no kura sāku domāt par Raunu kā vietu, kur cilvēki ir vēlējušies, vēlas un vēlēsies dzīvot. Turklāt tas nosaka vēl vienu būtisku lietu- tīklošanu.

Mūsdienās viss balstās uz tīkliem: sakaru tīkli, informatīvie un plašsaziņas tīkli un sociālie tīkli. Šim trīsstūrim, manuprāt, ir jābūt kā Vidzemes reģiona tīklam, kurā Raunai ir būtiska nozīme. Mūsdienu straujās dzīves un daudzās informācijas laikā cilvēkiem nav nozīmīgi tik daudz uzziņas fakti, cik tēli un asociācijas. Līdz ar to liela daļa pakalpojumu tiek pārdoti, tajos lielu lomu atvēlot emocijām. To iespējams izdarīt, ja tiek izprastas cilvēku vēlmes. Turklāt attiecīgajai vietai ir nepieciešams izveidot tai raksturīgu vēstījumu. Ja tas nav izveidojies dabiski, tad tas ir jāveido mākslīgi. Būtiska loma Raunas veidolā ir tieši kultūrvēsturiskajai un dabas telpai, kas nosaka to, ka Raunas novada vēstījuma veidošanā tiem, kas šeit ierodas, būtiska vieta jāpiešķir šiem elementiem. Tāpēc arī Raunas muzejs ir iecerējis runāt par 5 Latvijas brīnumiem Raunā.

Pārliecība, ar kuru tika radīts muzeja koncepts, bija par to, ka Raunas muzejs nebūs tikai materiālu un lietu krātuve. Protams, tā būs būtiska muzeja darbības joma, taču ne prioritāte. Raunas muzeja misija ir kā darbība, kuras mērķis ir veidot Raunas novada un tā iedzīvotāju identitāti, ar kuru šī vieta un vietas iedzīvotāji tiks sasaistīti gan Latvijas, gan pasaules mērogā. Jautājums ir šāds- kas cilvēkiem Latvijā un pasaulē asociēsies ar Raunu un kas būs tas, kādēļ cilvēki gribēs šeit atbraukt.

Tāpēc Raunas muzeja vērtības jeb lietas, kas vienmēr būs svarīgas darbā, ir:

Atvērtība. Sadarbībā ar citiem (ar vietējiem iedzīvotājiem, muzejiem, skolām, vēsturniekiem, uzņēmējiem) tiek veidota efektīva kultūrvides pieejamība. Muzeja darbība ir atvērta jaunām pieejām, idejām un pārmaiņām. Muzeja darbībā nav svarīgi aizspriedumi un augstprātība.

Objektivitāte. Muzeja darbība un pētniecība neseko pieņēmumiem un nezinātniskiem apgalvojumiem. Muzejs cenšas vēsturiskos notikumus attēlot pēc iespējas objektīvāk.

Mērķtiecība. Muzejs izvirza mērķus, kuriem ir jēga un kas ir sasniedzami un sasniegtie rezultāti ir izmērāmi. Muzejs izrāda iniciatīvu, dara un nebaidās kļūdīties, mācās no pozitīviem un negatīviem piemēriem.

Atbildība. Latvijas valsts kopējās vēstures izpētē svarīga ir katra novada vēstures pētniecība. Novada vēstures pētniecība tiek veikta ar zinātniskām metodēm, tāpēc rezultātam ir augsta pievienotā vērtība. Muzejs regulāri rosina sabiedrību iesaistīties muzeja satura un kopējās kultūrvides veidošanā. Muzejam ir ilgtermiņa plāns.
Pētījumi

Lasīt vairāk ...


Foto materiāli

Lasīt vairāk ...


Dokumenti

Lasīt vairāk ...