Pašvaldība


 

Raunas novada domes darba laiks:

 Pirmdiena  8:00-13:00 14:00-17:00
 Otrdiena  8:00-13:00 14:00-18:00
 Trešdiena  8:00-13:00 14:00-17:00
 Ceturtdiena  8:00-13:00 14:00-17:00
 Piektdiena  8:00-13:00 14:00-16:00
 

Iedzīvotāju ievērībai!
Zemes ierīkotāja, nodokļu inspektore Daina Kļaviņa 
Raunas novada domē apmeklētājus pieņems katru pirmdienu un ceturtdienu no plkst. 9:00-17:00, ar pārtraukumu no plkst.13:00-14:00.


 

Raunas novada domes Drustu pagasta pārvaldes darba laiki:

 Pirmdiena 8:30-13:00  13:30-17:00
 Otrdiena 8:30-13:00  13:30-17:00
 Trešdiena 8:30-13:00  13:30-17:00
 Ceturtdiena 8:30-13:00  13:30-17:00
 Piektdiena 8:30-13:00  13:30-17:00


 Raunas novada grāmatvedības pieņemšanas laiki:

 Pirmdiena 8:00-13:00
 Otrdiena 14:00-17:30
 Trešdiena 8:00-13:00
 Ceturtdiena 14:00-16:00
 Piektdiena Apmeklētājus nepieņem

Nekustamā īpašuma nodokli nevar samaksāt katra mēneša pirmajos datumos!

Nekustamā īpašuma nodokli var iemaksāt:
SWEDBANK kontā
LV69HABA0551032195597
(norādot NIN konta nr. un īpašnieka vārdu, uzvārdu)