Projekti


87883

Projekts “Interaktīvā izziņas un dabas taka Raunas pilsdrupu teritorijā” Nr. 17-09-AL18-A019.2201-000009 

Interaktīvā izziņas un dabas taka Raunas pilsdrupu teritorijā

Septembrī uzsākās skolnieku zinību gaitas un noslēdzās jaunas infrastruktūras izveide Raunas novadā. Ar LEADER projekta programmas palīdzību tika izveidota dabas taka ar elementiem, kas vienlaikus ir gan rotaļu elementi, gan kāda fizikas elementa atainojums dzīvē.

10. septembra pēcpusdienā norisinājās takas atklāšana uz kuru pulcējās Raunas novada iedzīvotāji. Viskuplākā pārstāvniecība šoreiz bija no bērnu puses, jo tiem vienmēr gribas izmēģināt un zināt vairāk. Takas atklāšanā piedalījās arī tās idejas autore, skolotāja Brigita Zēmele, kura šo izzinošo dabas taku nodēvēja par “Āra fizikas laboratoriju”.

Jauniešu centra vadītājas Justīnes Buliņas vadībā tika izmēģināti visi elementi un izstaigāta taka. Elementos ir iespējams uzzināt par tādiem likumiem, kā svārstība, kustības ātrums, smaguma centra atrašana un daudz kas cits. Katrs no klātesošajiem vēlējās pārbaudīt visu iespējamo, ko piedāvāja izzinošā dabas taka. Darbojoties takā komentārus par katru likumu, kas bija nesaprotams, sniedza arī fizikas skolotāja Brigita Zēmele un tādā veidā ikviens, kaut mazliet, spēja izsprast fizikas pasauli.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā. Projekta attiecināmās izmaksas ir 24999.99 EUR, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  finansējums 22499.99 EUR.

Raunas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciālists
Jānis Lācis

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Ielādēju...      Atpakaļ