Projekti


84831

Projekts "Sadraudzības alianse sociālai solidaritātei rīcībā" 

Raunas novads uzsāk sadarbību ar Uri pilsētu Itālijā

No 7. līdz 12. martam Raunas, Amatas un sadarbības novadu delegācija apmeklēja Uri pilsētu Itālijā, lai piedalītos Eiropas Savienības programmas ,, Eiropa pilsoņiem" projektā ,,Sadraudzības alianse sociālai solidaritātei rīcībā ". Sadarbību ar Uri Raunas novads kopā ar sadarbības novadiem uzsākta jau pirms diviem gadiem, piedaloties starptautiskā pasākumā un konferencē, kas bija veltīta uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās. Projekta laikā tika izveidoti kontakti, kas aktīvi uzturēti šo gadu laikā. Kā rezultāts - tapa jauns projekts, kurā Latvijas partnerus pārstāv Raunas un Amatas novadi. Šoreiz tas veltīts jauniešu nodarbinātību un labās prakses piemēriem, kurus prezentēja partneri no Latvijas , Polijas, Spānijas, Rumānijas un Itālijas. Konferences noslēgumā Evija Zurģe, Raunas novada domes priekšsēdētāja, parakstīja vienošanos par sadarbību jaunatnes apmaiņā , praksē un projektos. 

Programmas oficiālo daļu kuplināja kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana, uzņēmumu apmeklējumi, dalība vietējo ražotāju gadatirgū, degustācijai piedāvājot arī Latvijas delikateses - rupjmaizi, sieru, medu, sukādes u.c. Brauciena laikā tika atklāta arī priekulieša Normunda Kažoka foto izstāde.

Vairāk par projektu lasīt : https://uri9.webnode.it/latvijas/


 

Pašvaldības delegācijas starptautiskā pieredze Eiropas programmas “Eiropa pilsoņiem” ietvaros

Aizvadītā mēneša sākumā, no 7. marta līdz 12. martam delegācija no Raunas novada pašvaldības – jaunatnes lietu speciāliste Aiga Matjušenoka, Raunas BJC vadītāja Justīne Buliņa, deputāti – Elvijs Reķis, Elīna Judina, Aivars Damroze, Dace Sarkane - Plijeva un priekšsēdētāja Evija Zurģe devās komandējumā uz Uri, Itālijā. ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” starptautiskā projekta “Twinning alliance for social solidarity in action” ietvaros, kā vieni no sadarbības partneriem.

Komandējums tika organizēts, pamatojoties uz Uri pašvaldības vēstuli ar aicinājumu piedalīties ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta „Sadraudzības alianse sociālajai solidaritātei” /Latviskais tulkojums/ pasākumā. Latvijas delegācijā bija Amatas, Līgatnes, Priekuļu, Pārgaujas un Raunas novada pašvaldības pārstāvji. 

Komandējuma laikā Latvijas delegācija piedalījās konferencē Uri pilsētā par Eiropas Savienības lauku attīstības politiku, jaunatnes bezdarba mazināšanu un sociālo solidaritāti. Konferences laikā norisinājās “apaļā galda" diskusija ar partneriem, pašvaldības deputātiem un citiem speciālistiem. Tikšanās laikā Raunas delegācijas pārstāvji prezentēja Raunas novadu un pašvaldības darbību, kā arī Raunas bērnu un jauniešu centru, tā aktivitātes un prioritātes darbā ar jaunatni.  Paralēli konferencei notika 28. Artišoku festivāls, kurā novadu delegācijas iepazīstināja ar Latvijas un Raunas novada ražotāju produkciju – sieru, maizi, medu, ķiplokiem, dārzeņu trifelēm u.c. produktiem.

Brauciena laikā tika parakstīts līgums ar Uri pašvaldību par sadarbību tūrismā un uzņēmējdarbībā, kā arī tika iepazīts Sassari reģiona kultūrvēsturiskais mantojums, tradīcijas un vietējās lauksaimniecības produktu ražotāji.

Projektu īsteno Itālijas pilsēta Uri ar partneriem no 4 valstīm – Latvijas, Rumānijas, Polijas un Spānijas. Projekta mērķis ir sniegt zināšanas par ES ekonomikas iespējām, veicināt mazās uzņēmējdarbības attīstību caur sadarbību ar citām ES valstīm, sekmēt dialogu starp lēmējvaru un uzņēmējiem, dot iespēju mazajiem MVU un amatniekiem reklamēt savu produkciju, apgūt citu valstu pieredzi un veidot kontaktus.

 
      Atpakaļ