Projekti


102289

Projekts "Pašvaldību attīstība un labas pārvaldības veicināšana Kirgizstānā"Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Pārgaujas novada, Amatas novada un Raunas novada pašvaldībām un kirgīzu partneriem īsteno projektu "Pašvaldību attīstība un labas pārvaldības veicināšana Kirgizstānā" (turpmāk – projekts), kas saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018. gadā no attīstības sadarbības budžeta. Projekts nodrošina Kirgizstānas Pašvaldību asociācijai, Kirgizstānas pašvaldībām un valsts institūciju pārstāvjiem mācību iespējas, pamatojoties uz konsultācijām ar partneriem un pielāgojoties Kirgizstānas nacionālajām stratēģijām.

Nākamnedēļ, 1.oktobrī Latvijā mācību vizītē ierodas Kirgizstānas valsts pārvaldes un pašvaldību vadītāji. Delegācijā pārstāvēta Kirgizstānas Republikas Prezidenta administrācija, Parlamenta administrācija, premjerministra administrācija, Finanšu ministrija, Valsts aģentūra pašvaldību jautājumos, Kirgizstānas Pašvaldību savienība, Kirgizstānas pašvaldības un Attīstības Politikas institūts.

Kirgīzu kolēģiem tiks nodrošinātas apmācības par labo praksi publiskajā pārvaldībā, pašvaldību interešu aizstāvību un pārstāvību valsts un ES institūcijās, par valsts funkciju deleģēšanu pašvaldībām un deleģēto funkciju finansēšanas kārtību. Viesi tiksies ar Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi Gintu Kaminski un ģenerālsekretāri Mudīti Priedi, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētāju Sergeju Dolgopolovu, Valsts Kancelejas direktoru Jāni Citskovski un Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktori  Intu Komisari.

Vidzemes plānošanas reģionā kirgīzi tiksies ar Vidzemes plānošanas reģiona vadību – Attīstības padomes priekšsēdētāju Hardiju Ventu. Viesi apmeklēs Amatas novada pašvaldību, Raunas novada pašvaldību un Pārgaujas novada pašvaldību, kur tiksies ar pašvaldību vadību un uzņēmējiem, kā arī klātienē iepazīsies ar deleģēto valsts funkciju izpildi un to finansēšanu.

Akcentējot partnerību nozīmi un iesaisti projekta mērķu sasniegšanā, kā arī nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju, 3.oktobrī Cēsu pilī tiks noslēgti Līgumi par sadarbību starp trim Latvijas un trim Kirgizstānas pašvaldībām. No Latvijas puses līgumus parakstīs Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe un Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents.

 

LPS īsteno projektu "Pašvaldību attīstība un labas pārvaldības veicināšana Kirgizstānā", kas saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018. gadā no attīstības sadarbības budžeta. Projekta mērķis ir veicināt labu pārvaldību Kirgizstānā, stiprinot vietējās pārvaldes un Kirgizstānas Pašvaldību savienības kapacitāti.

Cieņā
Elita Kresse,
Padomniece ārējo sakaru jautājumos
Latvijas Pašvaldību savienība
M.Pils iela 1, Rīga, LV1050
Tālr.67508534, mob.29123301      Atpakaļ