Publiskie iepirkumi un izsoles


Publiskie iepirkumi 2015.gadsIepirkuma ID Nr.: RND 2015/16
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets:  NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA REKONSTRUKCIJA RĪGAS IELA 2, RAUNA, RAUNAS PAGASTS, RAUNAS NOVADS, II. KĀRTA
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1 Atbilde Nr.2 Atbilde Nr.3 Atbilde Nr.4 Atbilde Nr.5 Atbilde Nr.6 Atbilde Nr.7 Atbilde Nr.8 Atbilde Nr.9 Atbilde Nr.10 (Labotie apjomi 1,6,7. jaut., 11.jaut., 1.pielikums) Atbilde Nr.11 Atbilde Nr.12 Atbilde Nr.13
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.12.2015. plkst. 10:00 Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem atklāta konkursa dokumentācijā, tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 21.12.2015. plkst.10:00.
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums   Tehniskā specifikācija (Tehniskais projekts; Darbu apjomi) Nolikums ar grozījumiem Darbu apjomi-labots
Sadales tīkls - Tehniskie noteikumi I.kārtas izpildshēmas
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums Atkārtots ziņojums
__________________________________________________________________________________________________________

Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/15
 Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
 Iepirkuma priekšmets:  Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm
Atbildes pretendentiem:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.12.2015. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums   6.pielikums- Tehniskā specifikācija: Tehniskais/Finanšu piedāvājums
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB Informācija_2 IUB Informācija Ziņojums

_____________________________________________________________________________________________ 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/14
 Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums
 Iepirkuma priekšmets:  Kvadracikla piegāde ūdenstilpņu uzraudzības un aizsardzības pasākumu pilnveidošanai Raunas novadā
Atbildes pretendentiem:  Atbilde Nr.1   Atbilde Nr.2   
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.11.2015. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB Informācija Ziņojums

_____________________________________________________________________________________________ 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/13
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās malkas piegāde Gatartas pansionāta vajadzībām 2015./2016.gada apkures sezonā
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.09.2015. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB informācija  Ziņojums

_____________________________________________________________________________________________ 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/12
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums
Iepirkuma priekšmets: Zvērināta revidenta 2015.gada un 2016.gada pārskata revīzijas pakalpojumu sniegšana Raunas novada domei
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.07.2015. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums  Ziņojums
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB informācija 

_____________________________________________________________________________________________ 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/11
Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra saskaņā ar PIL 63.panta pirmās daļas 1.punktu
Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana – nekustamā īpašuma rekonstrukcija – I. kārta, Rīgas ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.06.2015. Plkst.13:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB informācija   Ziņojums

_____________________________________________________________________________________________

Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/10
Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra saskaņā ar PIL 63.panta pirmās daļas 3.punktu
Iepirkuma priekšmets: Kokmateriālu piegāde avārijas situācijas novēršanai – tilta pār Palsas upi, ceļa posmā Mazvīļumi – Apiņi- Gatarta remontam.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.06.2015. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB informācija   Ziņojums

_____________________________________________________________________________________________

Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/9
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās šķeldas un malkas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām 2015./2016.gada apkures sezonā
Iepirkuma dokumentācija: Atklāta konkursa Nolikums
Atbildes pretendentiem: -
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.07.2015 Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB informācija   Ziņojums

_____________________________________________________________________________________________

Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/8
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana – nekustamā īpašuma rekonstrukcija – I. kārta, Rīgas ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
Iepirkuma dokumentācija: Iepirkuma Nolikums, Tehniskā specifikācija (3.pielikums)
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1,Atbilde Nr.2
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.06.2015 Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB informācija   Ziņojums


Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/7
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Lauku un Gravas ielās Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
Iepirkuma dokumentācija: Iepirkuma Nolikums, Darbu apjomi (4.pielikums), Tehniskais projekts (5.pielikums)  
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1, Atbilde Nr.2
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.05.2015 Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB informācija    Ziņojums


Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/6
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Gājēju celiņa izbūve gar Valmieras ielu, posmā no Vidzemes ielas līdz Kalna ielai, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
Iepirkuma dokumentācija: Iepirkuma Nolikums, Darbu apjomi (5.pielikums), Tehniskais projekts (6.pielikums)
Atbildes pretendentiem: -
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.05.2015 Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB informācija    Ziņojums 


Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/5/KI
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Kultūras iestādes ēkas fasādes vienkāršota renovācija – papildu būvdarbi
Iepirkuma dokumentācija: -
Atbildes pretendentiem: -
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: -
Paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/399941 Ziņojums


Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/1/PII
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Pirmskolas izglītības iestādes ēkas fasādes vienkāršota renovācija – papildu būvdarbi
Iepirkuma dokumentācija: -
Atbildes pretendentiem: -
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: -
Paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/399932 Ziņojums


Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/5
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības autoceļu klātnes planēšana un profilēšana vasaras sezonā 2015.-2016.gadā 
Iepirkuma dokumentācija: Iepirkuma Nolikums
Atbildes pretendentiem: -
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.04.2015 Plkst. 10:00 
Paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/401726 Ziņojums


Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/4
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Remontmateriālu piegāde ārējo siltumtrašu remontam Drustu pagastā
Iepirkuma dokumentācija: Iepirkuma Nolikums
Atbildes pretendentiem: -
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.03.2015 plkst. 10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/404098 Ziņojums


Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/3
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Funkcionālo gultu piegāde Gatartas pansionātam
Iepirkuma dokumentācija: Iepirkuma Nolikums
Atbildes pretendentiem: -
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.02.2015
Paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/398180 Ziņojums


Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/2
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde Raunas novada domes un tās iestāžu vajadzībām
Iepirkuma dokumentācija: Atklāta konkursa Nolikums
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.03.2015 plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/398935 Ziņojums


Iepirkuma ID Nr.: RND 2015/1
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Medikamentu piegāde Gatartas pansionātam 2015., 2016.gadā
Iepirkuma dokumentācija: -
Atbildes pretendentiem: -
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: -
Paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/393131 Ziņojums

 

 
      Atpakaļ