Publiskie iepirkumi un izsoles


Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujasSaskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 «Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība» 39. punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļauju anulēšanu.

Atļaujas Nr.

Izsniegšanas datums

Termiņs, līdz kuram atļauja derīga

Saņēmējs

Atradnes nosaukums

Derīgo izrakteņu veids

Nr.1

30.03.2009

28.12.2018

SIA „Raunas bruģakmens”

Reģistrācijas Nr.50003598951

“Pāvulkalni”, Raunas pagasts, Raunas novads

Smilts un

 smilts - grants

Nr.2

27.03.2019

14.01.2044

SIA “Rubate”

Reģistrācijas Nr.40003291605

“Pāvulkalni”

Smilts – grants, smilts

 Nr.3  31.07.2019  10.01.2044  AS “Latvijas valsts meži”
Reģistrācijas
Nr.40003466281
 “Foreles”  Smilts – grants, smilts      Atpakaļ