Publiskie iepirkumi un izsoles


Iepirkumu pārskats 2014.gads 


Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā
Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšanas
termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
(bez PVN) ( Euro)
Līguma izpildes termiņš

Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm  

 
RND 2013/8
[Līgums]
 
23.10.2013.
 
25.11.2013.
SIA "Forevers" 
17009,00 Euro 24201,63
 
27.12.2015.

Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm  

RND 2013/8
[Līgums]

23.10.2013.

25.11.2013.

SIA "Beatus" 
3180,30 Euro 4525,16

27.12.2015.

Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm  

RND 2013/8
[Līgums]

23.10.2013.  

25.11.2013. 

SIA "Kabuleti Fruit" 
6128,58 Euro 8720,18

27.12.2015. 

Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm   

RND 2013/8
[Līgums

23.10.2013.  

25.11.2013. 

Z/S "Lejas Auškāpi" 
3096,50 Euro 4405,90

27.12.2015. 

Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm   

RND 2013/8
[Līgums]
  

23.10.2013.  

25.11.2013. 

SIA "Ažiņa komerfirma Markets" 
2176,84 Euro 3097,36

27.12.2015. 

Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm   

RND 2013/8
[Līgums

23.10.2013.  

25.11.2013. 

SIA "Rankas piens" 
16757,08 Euro 23843,18

27.12.2015. 

Dzīvojamās mājas remonts Palsas ielā 11, Drustos, Drustu pagastā 

-
-
-
SIA "Ubeja" 
Euro 496,33
24.01.2014.
Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 4, Raunā, Raunas novadā,Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 4, Raunā, Raunas novadā,Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 4, Raunā, Raunas novadā, 
-
-
-
Ingus Vašilis
Euro 755,58
 
Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 4, Raunā, Raunas novadā dzīvokļu Nr.1 un Nr.4 sienu siltināšana  
-
-
-
Jānis Kondratjevs
Euro 623,36
 
Dzīvojamās istabas remonts ar WC ierīkošanu Valmieras ielā 4, Raunā, Raunas novadā  
-
-
-
Raivis Kutila
Euro 468,25
28.02.2014.
Sanitārā mezgla remonts 2.stāvā Palsas ielā 11, Drustos, Drustu pag., Raunas nov.  
-
-
-
SIA "Ubeja" 
Euro 536,87
14.02.2014.
Funkcionālo gultu piegāde Gatartas pansionātam  
RND 2014/1
[Līgums
17.01.2014.
28.01.2014.
SIA „Amerilat MD”  
Euro

8280,00  

 
Daudzdzīvokļu mājas jumta renovācijas Valmieras ielā 4, Raunā, vienkāršotas renovācijas projekta izstrāde  
-
 -
 -
SIA "Būvprojekts"
 Euro

550,00

13.01.2014.
Dzīvojamās ēkas jumta rekonstrukcija - Raunas novads, Gatarta, „Ozoli” 2.sekcija  -
-
-
SIA "Malahīts 7"

Euro

13932,71

05.05.2014.
Piena produktu piegāde Gatartas pansionātam  RND 2014/3
10.02.2014.
21.02.2014.
A/S "Tukuma piens"  Euro 23924,00  24.02.2016.
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam  RND 2013/9
[Līgums]
03.12.2013 06.01.2014 SIA „Forevers” EUR 5720,51 31.01.2016
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam RND 2013/9
[Līgums]
03.12.2013 06.01.2014
SIA „Futurus Food” EUR 5319,78 31.01.2016
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam ND 2013/9
[Līgums]
03.12.2013 06.01.2014 SIA „Kabuleti Fruit” EUR 1297,74 31.01.2016
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam ND 2013/9
[Līgums]
03.12.2013 06.01.2014 SIA „Kabuleti Fruit” EUR 295,63 31.01.2016
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam ND 2013/9
[Līgums]
03.12.2013 06.01.2014 SIA „Kabuleti Fruit” EUR 986,33 31.01.2016
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam ND 2013/9
[Līgums]
03.12.2013 06.01.2014 SIA „Kabuleti Fruit” EUR 1446,46 31.01.2016
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam ND 2013/9
[Līgums]
03.12.2013 06.01.2014 SIA „Pārdošanas Privātprakse” EUR 4520,32 31.01.2016
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam ND 2013/9
[Līgums]
03.12.2013 06.01.2014 SIA „Ruģēni” EUR 1050,60 31.01.2016
Daudzdzīvokļu mājas Valmieras ielā 4 jumta vienkāršota renovācija ND 2014/4
[Līgums]
14.02.2014 03.03.2014 IK „SK PRO” EUR 22199,25 16.05.2014
Degvielas piegāde Raunas novada domes un tās iestāžu vajadzībām  ND 2014/2
[Līgums]
06.02.2014
09.09.2013
SIA "Gotika auto"
EUR 74240,00 23.03.2016
Stenda izgatavošana uzstādīšanai pie Raunas cepļa Raunas novadā


SIA "Restauro"
EUR 1123,72
15.05.2014
Tautas nama Centrālās ieejas fasādes daļas apdare “Klubs”, Drustu pagastā, Raunas novadā 


SIA “Būve Wood Line”
EUR 5 362,96
12.05.2014 12.06.2014
Gājēju ietves izbūve gar Vidzemes ielu, posmā no Rīgas ielas līdz Parka ielai Raunā, Raunas novadā  RND 2014/6
[Līgums]
11.04.2014
30.04.2014
SIA „Maribu”
72 555,00 EUR
19.05.2014 -19.07.2014.
Drustu Tautas nama rekonstrukcija 


SIA “BŪVE WOOD LINE”  11 547,88 EUR  09.06.2014 –07.07.2014 
Tautas nama Centrālās ieejas fasādes daļas apdare 


SIA “BŪVE WOOD LINE”  5 362,96 EUR
12.05.2014-12.06.2014
Dzīvokļa remonts “Ozolos”, Drustu pagasts, Raunas novads 


SIA “1PLUS1”
EUR 864,54
12.05.2014-13.06.2014
Veļas mazgāšana tīrīšana Gatartas pansionātam 2014.-2016.gadā  RND 2014/10
[Līgums]
30.05.2014
12.06.2014
SIA “Green Line Services”
EUR 11 491,73
12.05.2014-13.06.2014
Kanalizācijas un ūdensvada demontāža, montāža dzīvokļos Nr.1,2,3,4,5 Valmieras iela 4, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads 


SIA „Ubeja”
EUR 1043,73
09.06.2014-17.06.2014
Ietves izbūve Drustos, posmā no poliklīnikas līdz kultūras namam


SIA „Raunas Bruģakmens” EUR 10 444,48   12.05.2014-12.06.2014  
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Valmieras-Kalna-Krasta ielas Rauna, Raunas novads  RND2014/9
 [Līgums]
 
29.05.2014
13.06.2014
Pilnsabiedrība “FARADS – ELEKTRO AGA”  EUR 21468,60
28.07.2014 – 31.10.2014
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Raunas novada sociālam dienestam  RND2014/5
13.03.2014
24.03.2014
SIA “Moller Auto Latvia”
EUR 22 892,56

Kanalizācijas vada šķērsojuma pār Vidzemes ielu izbūve  


SIA „Maribu” 
EUR 1744,10 
30.06.2014 – 04.07.2014  

“Šķūņa atjaunošana seno amatu darbnīcas izveidei Drustu pagastā”

RND 2014/7
[Līgums

17.04.2014

16.05.2014

SIA “Volko Būve”

EUR 10 107,55

08.09.2014- 17.11.2014

Dzīvokļu Nr. 2 un Nr.3 remonts “Ozoli”, Drustu pagasts, Raunas novads
SIA “Ubeja”

EUR 1 249,74

18.08.2014 – 02.09.2014

“Nekustamā īpašuma rekonstrukcija Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, I. kārta”

RND 2014/11
[Līgums]

13.06.2014

18.07.2014

SIA “Būve Wood Line”

EUR 259 363,19

22.09.2014 - 30.06.2014

Kurināmās malkas piegāde Gatartas pansionāta vajadzībām 2014./2015. gada apkures sezonā

RND 2014/12
[Līgums]
[Līgums
21.08.2013 03.09.2013 Aldonis Auniņš;
Kārlis Spolītis
6750,00

6750,00

01.09.2015

01.09.2015

Projekta “Nekustamā īpašuma Rīgas ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, I. kārta” autoruzraudzība
SIA “MARTA SAULE”

EUR 3890,45

24.09.2014

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas servisa apkalpošana


SIA “EkoStandarts Tehnoloģijas”

EUR 309,92 24.09.2014 – 23.09.2015

Jaunatnes ielas ūdensvada pievadu rekonstrukcijas Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā vienkāršotas rekonstrukcijas projekta izstrāde
SIA „Būvprojekts” EUR 1360,00 23.07.2014 - 28.08.2014

Objekta “Nekustamā īpašuma rekonstrukcija Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, I. kārta” būvuzraudzības un projekta vadīšanas darbi
Andris Dūmiņš EUR 3900,00 19.09.2014 - 31.05.2015

Aukstumkameru aprīkošana ar dzesēšanas iekārtām

RND 2014/16
[Līgums]


SIA “Prolux”

EUR 3930,00

29.09.2014 -

08.11.2014

Objekta “Kultūras iestādes ēkas fasādes vienkāršota renovācija” būvuzraudzības un projekta vadīšanas darbi


Andris Dūmiņš EUR 1600,00 (t.sk.nodokļi) 07.11.2014 - 31.03.2015
Objekta “Pirmskolas izglītības iestādes ēkas fasādes vienkāršota renovācija” būvuzraudzības un projekta vadīšanas darbi


Andris Dūmiņš EUR 1400,00 (t.sk.nodokļi) 07.11.2014 - 31.03.2015
“Kultūras iestādes ēkas fasādes vienkāršota renovācija” RND 2014/15
[Līgums]
11.09.2014 29.09.2014 SIA “CeltCom” EUR 160 004,63 07.11.2014 - 31.03.2015
“Pirmskolas izglītības iestādes ēkas fasādes vienkāršota renovācija” RND 2014/13
[Līgums]
11.09.2014 29.09.2014 SIA “Ekers” EUR 142 690,35 07.11.2014 - 31.03.2015

Saimniecības preču piegāde Raunas novada domes iestādēm 2015., 2016.gadā

RND 2014/18
[Līgums

28.10.2014

12.11.2014

SIA „MERIDA-LATVIJA”

EUR 11 946,20

01.01.2015  – 31.12.2016

“Kancelejas preču piegāde Raunas novada domes iestādēm 2015/. 2016.gadā” RND 2014/17[Līgums]

SIA “Officeday Latvia” EUR 7 485,28 01.01.2015 – 31.12.2016
“Maizes un svaigu mīklas izstrādājumu piegāde Gatartas pansionātam” RND 2014/20
[Līgums


SIA “Beātus” EUR 3 003,38 23.12.2014 - 31.01.2016
“Interneta pieslēguma un fiksēto telekomunikāciju nodrošināšana” RND 2014/19
[Līgums]  
08.12.2014 19.12.2014 SIA “Telia Latvija” EUR 20 484,00 10.02.2015 - 09.02.2017      Atpakaļ