Publiskie iepirkumi un izsoles


Iepirkumu pārskats 2015.gads 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšanas
termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(bez PVN) ( LVL)

Līguma izpildes termiņš

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana – nekustamā īpašuma rekonstrukcija – Rīgas ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā – 1.daļa (Rūpnieciski ražotas mēbeles)

RND2015/8
[Līgums

 19.05.2015

01.06.2015 10:00

SIA “WSP”

EUR 4131,81

31.07.2015

Dzīvojamās ēkas jumta rekonstrukcija -Raunas novads, Gatarta, „Ozoli” 3.sekcija
SIA „Malahīts 7”

EUR 13 222,87

01.03.2015 - 30.04.2015

Medikamentu piegāde Gatartas pansionātam 2015., 2016.gadā

RND 2015/1
[Līgums]  SIA “Magnum Medical”

EUR 13 952,66

01.02.2015 - 31.01.2017

Elektroenerģijas piegāde Raunas novada domes un tās iestāžu vajadzībām

RND 2015/2
[Līgums]  SIA “Latvenergo”

EUR 83 616,32

01.05.2015 - 30.04.2017

Funkcionālo gultu piegāde Gatartas pansionātam

RND 2015/3
[Līgums]

13.02.2015

24.02.2015

SIA „Digiteks”

EUR 11 625,00

05.03.2015 - 19.04.2015

Muzikālais noformējums pasākumā 27.02.2015,

Raunas pagasta Aktu zālē, Dīķa ielā 6, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
Ēriks Zeps

EUR 600,00

27.02.2015

Muzikālais noformējums Sieviešu dienas ballē 07.03.2015,  

Raunas pagasta Aktu zālē, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
SIA „VR MUSIC STAGE”

EUR 600,00

07.03.2015

Elektroniskās dokumentu uzskaites sistēmas (EDUS) uzturēšana un apkalpošana
SIA „Softikom”

EUR 430,00

09.03.2015 - 08.03.2016

Dabīgās ventilācijas ierīkošana WC telpās ar siltinājumu, ventilācijas skursteņu remontdarbi un ieejas mezglu izbūve Raunas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādē Kalna ielā 4, Raunā
SIA „Ekers”

EUR 5996,12

23.03.2015 - 10.04.2015

Projekta dokumentācijas “Žoga izbūve, pārbūvējot esošo laukumu par EKO laukumu šķirotu lielgabarīta atkritumu pieņemšanai Raunas iela 4C, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads" izstrāde
SIA “Būvprojekts”

EUR 980,00

10.02.2015 - 31.03.2015

Muzikālais priekšnesums koncertā 2015.gada 11.aprīlī
SIA “AMINATAMUSIC”

EUR 1118,91

11.04.2015

Pašvaldības ceļa “Skripsti – Pipari” remonts Drustu pagastā
SIA “Lauku apgāds un meliorācija”

EUR 1974,00

08.04.2015 - 30.06.2015

Pašvaldības autoceļa klātnes planēšana un profilēšana vasaras sezonā 2015.-2016.gadā

RND 2015/5

[Līgums]
[Līgums]  

26.03.2015

09.04.2015

Andris Graudiņš

Andis Pērkons

EUR 15602,40

EUR 10224,00

13.04.2015 - 31.12.2016

Nojumes pamatu betonēšanas darbi parkā, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
SIA “RR Holdings”

EUR 2 403,90

13.04.2015 - 30.04.2015

Sīkie remontdarbi Drustu pagastā, Raunas novadā
SIA “Ubeja”

EUR 305,25

26.01.2015 - 13.02.2015

Kapličas remonts Drustu pagastā, Raunas novadā
SIA “Ubeja”

EUR 555,00

26.01.2015 - 27.02.2015

Dzīvojamās mājas “Teikas”, Drustu pagasts, Raunas novads, skursteņa remonts
SIA “Ubeja”

EUR 234,49

28.01.2015 - 30.01.2015

Remontmateriālu piegāde ārējo siltumtrašu remontam Drustu pagastā

RND 2015/4
[Līgums

16.02.2015

02.03.2015

SIA “Izoterms”

EUR 16 146,30

30.04.2015 - 22.05.2015

Tehniskā apkope un remonts Kultūras iestādē, Dīķa ielā 6, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
SIA “AVK Resurs”

EUR 625,00

17.03.2015 - 31.12.2017

Asfaltbetona seguma ierīkošana EKO laukumam Raunā, Raunas novadā
SIA “Imberteh”

EUR 1063,40

05.05.2015 - 20.05.2015

Tehniskā apkope un remonts Pirmskolas izglītības iestādē, Kalna ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
SIA “AVK Resurs”

EUR 570,00

17.03.2015 - 31.12.2017

Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Raunā, Raunas novadā
SIA “Imberteh”

EUR 3326,40

05.05.2015 - 20.05.2015

Drustu pamatskolas tualetes remonts Skolās ielā 7, Drustu pagastā, Raunas novadā
SIA “Pahtakor”

EUR 2 530,22

08.06.2015 - 31.07.2015

Muzikālais noformējums koncertā festivāla “Rodam Raunas novadā” ietvaros, Drustu pagastā, Raunas novadā, š.g. 6.jūnijā no plkst. 22:00 līdz plkst.23.00
SIA “Z Serviss”

EUR 900,00

06.06.2015 - 06.06.2015

Grāmatas “Tur, kur Rauna…” vāku dizaina izstrāde un vāka failu sagatavošana iespiešanai tipogrāfijā, iekšfailu sagatavošana iespiešanai derīgā PDF formātā un grāmatā ievietojamo attēlu sagatavošana.
SIA “AUTOS”

EUR 947,00

10.05.2015 - 27.05.2015

 

Muzikālais noformējums koncertā festivāla “Rodam Raunas novada” ietvaros š.g. 6. jūnijā, plkst.22:30 - 23:30 Raunas pagasta pilsdrupu estrādē, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.
Biedrība „RIKŠI”

EUR 450,00

06.06.2015.

 Sagatavot un realizēt muzikālo priekšnesumu festivāla ,,Rodam Raunas novadā„ ietvaros Raunas pagasta pilsdrupu estrādē, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, šā gada 6. jūnijā no plkst. 21.30 līdz plkst. 22.30.

 

 

 

 Klāvs Kalnačs

 EUR 430,00

 06.06.2015

 Muzikālais noformējums ballē festivāla ,,Rodam Raunas novadā„ ietvaros Raunas pagasta pilsdrupu estrādē, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, šā gada 6. jūnijā no plkst. 23:30 līdz 7.jūnija plkst. 04:00.

 

 

 

 Reinis Grīnhofs

 EUR 730,00

 06.06.2015 – 07.06.2015

 Skaņas un gaismas aparatūras noma un apkalpošana š.g. 6.jūnijā, no plkst. 17:00 līdz 7.jūnija plkst. 02:00 festivāla ,,Rodam Raunas novadā” pašdarbnieku un Skaļās mūzikas koncertos Raunas pilsdrupu estrādē, Raunas pagastā, Raunas novadā.

 

 

 

 SIA “AR Art”

 EUR 1860,00

 06.06.2015.

Nojumes izveides darbi parkā, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā

 

 

 

 SIA “RR Holdings”

 EUR 2 965,00

04.06.2015 – 30.06.2015

Gājēju celiņa izbūve gar Valmieras ielu, posmā no Vidzemes ielas līdz Kalna ielai, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads

RND 2015/6 [Līgums]

23.04.2015

06.05.2015

SIA “Raunas bruģakmens”

EUR 70717,05

01.07.2015 – 30.09.2015

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Lauku un Gravas ielās, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā

RND 2015/7 [Ligums]

15.05.2015

27.05.2015

SIA “ĢL Konsultants”

EUR 44 000,00

01.07.2015 – 31.08.2015

Kokmateriālu piegāde avārijas situācijas novēršanai – tilta pār Palsas upi ceļa posmā Mazvīļumi – Apiņi – Gatarta remontam

RND2015/10 [Līgums]


16.06.2015.
10:00

SIA “Vudlande”

EUR 5978.40

29.06.2015

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana – nekustamā īpašuma rekonstrukcija – Rīgas ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā

RND2015/11 [Līgums]


17.06.2015.
13:00

SIA “OAKLAND”

EUR 12325,60

31.07.2015.

Būvuzraudzības un projekta vadīšanas darbi objektā „Gājēju celiņa izbūve gar Valmieras ielu, posmā no Vidzemes ielas līdz Kalna ielai Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads”
Juris Bērziņš

1300,00 EUR (ieskaitot nodokļus)

01.07.2015. – 30.09.2015.

Objekta “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Lauku un Gravas ielās, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā” būvuzraudzības un projekta vadīšanas darbi
Juris Bērziņš

EUR 600,00 (ieskaitot nodokļus)

01.07.2015. -31.08.2015.

Meliorācijas objektu apsekošana nekustamajiem īpašumiem Drustu pagastā, Raunas novadā
Guntis Jarohovičs

EUR 700,00

22.06.2015. - 01.08.2015.

Bērnu svētku vadīšana Drustu pagasta brīvdabas estrādē, Drustu pagastā, Raunas novadā
Fonds “PASAKU NAMS BĒRNIEM”

EUR 550,00

07.08.2015.

Vasaras sporta spēļu organizēšana un vadīšana – “Drustu kauss 2015” Drustu pagastā, Raunas novadā
IK “LOGISTIKA IMPEX”

EUR 605,00

25.07.2015.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtu VT-24 un to tehnoloģiskā aprīkojuma objektā “Lāčplēši”, Raunas pagasts, Raunas novads un objektā “Ozoli”, Drustu pagasts, Raunas novads, servisa apkalpošanas darbi
SIA “Vides tehnoloģijas”

EUR 640,00

14.07.2015. - 13.07.2016.

Gājēju ietves atjaunošana ar bruģakmeni Rīgas ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
SIA “Raunas bruģakmens”

EUR 1350,00

03.08.2015. - 18.08.2015.

Raunas gleznošanas plenēra organizatorisko pienākumu veikšana Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
Nodibinājums “Valmieras Kultūras un mākslas fonds”

EUR 1166,26

17.08.2015. - 22.08.2015.

Piedalīšanās arheoloģiskajā izpētē valsts nozīmes arheoloģiskajā piemineklī Raunas viduslaiku pils ar pilsētu (valsts aizsardzības Nr. 541)
Ingars Rancevičs

EUR 500,00

29.07.2015. -08.08.2015.

Zemes līdzināšanas darbu Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
Ivans Ņilovs

EUR 826,45

02.07.2015. - 06.07.2015.

Muzikālais noformējums ballē grupas “Galaktika” izpildījumā Drustu Tautas namā, Drustu pagastā, Raunas novadā
Vitolds Gorņevs

EUR 600,00

29.08.2015. - 30.08.2015.

Muzikālais izpildījums koncertā pasākuma “Rauna svin vārda dienu” ietvaros Tanīsa kalnā, Raunas pagastā, Raunas novadā
SIA “blackbox.lv”

EUR 850,00

22.08.2015.

Stiklašķiedras karoga mastu 8m ar standarta pacelšanas mehānismu piegāde un uzstādīšana
SIA “Baltic Flags”

EUR 1009,55

07.07.2015. - 21.07.2015.

Putu ģeneratora darbības nodrošināšana un dīdžeja pakalpojumu sniegšana Drustu vasaras estrādē, Drustu pagastā, Raunas novadā
SIA “FUNPLAY”

EUR 550,00

25.07.2015. - 26.07.2015.

Raunas pamatskolas ēkas iekšējo un ārējo remontdarbu veikšanu
SIA “Būve Wood Line”

EUR 5710,62

10.08.2015. - 27.08.2015.

Dziļumsūkņa nomaiņa ūdensapgādes urbumam Raunā
SIA “Ūdensapgāde un ģeoloģija”

EUR 1830,40

16.07.2015. - 01.08.2015.

Dīķa tīrīšanas darbi Dīķa ielā, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
SIA “SB LOTE.”

EUR 5000,00

10.08.2015. - 01.09.2015.

Bruģēšanas darbi objektā Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
SIA “Raunas bruģakmens”

EUR 4778,40

03.08.2015. - 31.08.2015.

Ceļa posmu Klinči-Imuri; Bormaņi-Mūrnieki; Mazviļumi-Tuči; Vecārieši-Ķirši; Grantskalni-Mārškalni remontdarbi
SIA “A.R.B.”

EUR 5015,00

06.08.2015.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ASD PCK 1,5 – 8 un tās tehnoloģiskā aprīkojuma servisa apkalpošanas darbi
SIA “EkoStandarts Tehnoloģijas”

EUR 309,92

24.09.2015. - 23.09.2016.

Video projektora, ekrāna un projektora statīva piegāde Raunas pagasta aktu zāles telpās Dīķa ielā 6, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
SIA “A-T Trade Music”

EUR 2251,50

26.08.2015. - 11.09.2015.

Būvniecības ieceres dokumentācijas “Ēkas ar kad.apz. 42760060168018, telpu grupas atjaunošanu, veicot funkcionālus uzlabojumus – izbūvējot kāpnes Valmieras iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
SIA “Būvprojekts”

EUR 820,00

02.09.2015. - 30.09.2016.

Vējtvera izgatavošana un uzstādīšana ieejas durvīm Dzimtsarakstu nodaļā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
SIA “Raunas Lauktehnika”

EUR 453,75

21.08.2015. - 23.09.2015.

Koka ārdurvju izgatavošana un uzstādīšana Vienotā klientu apkalpošanas centra iekārtošanai Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
Pēteris Šmits

EUR 1380,00

23.09.2015. - 30.10.2015.

Laivas piegāde projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Raunas novada publiskajos ūdeņos” ietvaros
SIA “Electrostore”

EUR 799,00 (t.sk. PVN)

21.09.2015. - 16.10.2015.

Zvērināta revidenta 2015.gada un 2016.gada pārskata revīzijas pakalpojumu sniegšana
Raunas novada domei

RND2015/12
[Līgums

06.07.2015.

17.07.2015.

SIA “Auditorfirma Šķibele un Partneri”

EUR 5554,0

03.09.2015 - 02.09.2017

Laivas transportēšanas piekabes piegāde projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Raunas novada publiskajos ūdeņos” ietvaros
SIA “Magnus S”

EUR 630,00 (t.sk. PVN)

21.09.2015. - 16.10.2015.

Kurināmās malkas piegāde Gatartas pansionāta vajadzībām 2015./2016.gada apkures sezonā

RND2015/13
[Līgums

21.08.2015.

03.09.2015.

Kārlis Spolītis

EUR 13 500,00

30.09.2015 - 30.04.2016.

Jaunaudzes kopšana nekustamā īpašumā “Paceplīši”, kad.Nr. 42760060639, 5ha kopplatībā
SIA “RAPAA 74”

EUR 1200,00

17.08.2015. - 30.09.2016.

Video projektora un ekrāna ar tālvadības pulti uzstādīšana un regulēšana, esošas gaismu sistēmas renovācijas un apkopes darbi
SIA “MKV EIRO SERVISS”

EUR 1423,94

02.09.2015.

Kvadricikla piegāde ūdenstilpņu uzraudzības un aizsardzības pasākumu pilnveidošanai Raunas novadā
RND2015/15
21.10.2015.
02.11.2015.
SIA “PRO R‑MOTORS”
EUR 5698,35
09.11.2015-29.11.2015.

 
      Atpakaļ