Publiskie iepirkumi un izsoles


Iepirkumu pārskats 2016.gadsLīguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
 
Līguma izpildes termiņš
Transportlīzekļa Ford Transit FT 460 L4 piegāde, Raunas novada domes vajadzībām.
RND 2016/1
08.01.2016.
19.01.2016
IK Gints Segliņš
EUR 34 740,00
30.04.2016.
Jumta seguma nomaiņa dzīvojamās mājas 4.korpusam “Ozolos”,Gatartā,Drustu pagastā, Raunas novadā,saskaņā ar tāmi.
-
-
-
SIA “Būve Wood line
EUR 11809.86(t.sk. PVN)
14.03.2016.-30.04.2016.
Strūklakas Skolas ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā projektēšanas, izgatavošanas,uzstādīšanas darbi.
-
-
-
SIA “Alvita Strūklakas”
EUR 2400.00
Ne vēlāk kā līdz 2016.gada 16.maijam
KDT 220 Rotējošās pļaujmašīnas piegāde.
-
-
-
SIA “ZELTA VĀRPA”
EUR 4290(t.sk. PVN)
Līdz savstarpējai saistību izpildei
Jumta seguma nomaiņa Palsas ielā 11,Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā (ēkas daļa, kurā izveidota Drustu bibliotēkā)
-
-
-
SIA “Probild”
EUR 13966.88
01.03.2016.-30.04.2016.
Preces izgatavošana un piegāde pēc pasūtītāja pieprasījuma( Demonstr.galds SPM-5 bez izlietnes, Velkmes skapis SPM-3, Skapis JT06, Skapis JT21, Skapis JT12 Skapis JT26.
-
-
-
SIA “GUUGLS”
EUR 1676(t.sk. PVN)
15.02.20016.
-
Muzikālās programmas 4x45 min. Nodrošinājums rīkotajā uzņēmēju un lauksaimnieku atpūtas vakarā.
-
-
-
Nodibinājums LUCINA
EUR 682.95(t.sk. PVN)
14.02.2016.
Elektroniskās datu sistēmas(EDUS) uzturēšanas un apkalpošanas pakalpojumu sniegšana
-
-
-
SIA “Softikom”
EUR 520,30 (t.sk. PVN)
09.03.2016.-08.03.2017.
Divu radio mikrofonu un mikrofonu turētāju Raunas pagasta kultūras pasākumu vajadzībām, Raunas novadā piegāde Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.
-
-
-
SIA “AJV grupa”
EUR 514,25 (t.sk. PVN)
12.02.2016.
15.02.2016.
Strūklakas Raunas pagastā, Raunas novadā izgatavošanas un montāžas, tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana
-
-
-
SIA “Malix”
EUR 11 555,62
08.01.2016.
31.05.2016.
Dīķa aizbēršanas darbi ar ekskavatoru un damperi Raunas pagasts, Raunas novads, Pilsdrupu teritorijas sporta laukumā.
-
-
-
SIA “LOTE SB”
EUR 3800.00(t.sk. PVN)
09.02.2016.
08.03.2016.
Būvprojekta izstrāde pašvaldības autoceļa Cimza- Draveļi posmā līdz Jāņaskolai pārbūvei 3.0 km garumā.
-
-
-
Ivo Pāss
EUR 2100.00 (t.sk. PVN)
27.01.2016.
29.04.2016.
Būvprojekta izstrāde pašvaldības autoceļa Draudzības trase pārbūvei posmā no Rozes ciema līdz Valsts vietējam autoceļam V298 Cimze-Lisa 5.3 km garumā.
-
-
-
Ivo Pāss
EUR 3710.00 (t.sk. PVN)
27.01.2016.
29.04.2016.
Drustu pamatskolas klases remontdarbi Skolas ielā 7, Drustu pagastā ,Raunas novadā.
-
-
-
SIA “ Būve Wood Line”
EUR 11 676,54(t.sk. PVN)
 
Linoleja ģenerāltīrīšana un vaskošana
-
-
-
SIA “PUMPURU DRUVA”
617,40
08.01.2016.
09.01.2016.
Sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveides (supervīzijas) pakalpojumi.
-
-
-
Aivita Roze
EUR 648.00 (t.sk. PVN)
22.01.2016.
19.03.2016
Ēdināšanas pakalpojumi Raunas novada domes rīkotā novadu tikšanās pasākuma ietvaros 2016. gada 8.janvārī, Drustu Tautas namā, Palsas ielā 11, Drustu pagasts, Raunas novads.
-
-
-
SIA”MežrūkumiK”
EUR 880,00(t.sk. PVN)
08.01.2016
Ventilācijas iekārtu un materiālu piegādes, montāžas, uzstādīšanas darbi, Pirmskolas izglītības iestādes ēkas sporta zālē.
-
-
-
SIA “AVK Resurs”
EUR 538.25(t.sk. PVN)
08.04.2016
PVC durvju konstrukcija + vitrīnas krāsa. Raunas novadā “Rozes”
-
-
-
SIA Montāžnieks DE
EUR 1351.07 (t.sk. PVN)
05.04.2016
Remontdarba izpilde objektā Drustu tautas namā palsas ielā 11,Drusti, Drustu pagasts.
-
-
-
SIA “Ceplis V.S.”
EUR 2594.00
04.04.2016
11.04.2016
RND 2016/3
01.03.2016
14.03.2016
ZS “Birzgaļi”
EUR 11942,15
24.03.2016
Rotaļu aprīkojuma piegāde, uzstādīšana Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas novadā.
-
-
-
SIA “KSIL Baltic”
EUR 2162.20
15.03.2016
28.04.2016
Remontdarbi bērnudārzā Raunā, Raunas novadā.
-
-
-
Jānis Rings
EUR 2228.52
21.03.2016
21.04.2016
Maketēšanas un tipogrāfijas pakalpojumi veikt Vidzemes pieturu karšu izgatavošanai.
-
-
-
SIA “McĀbols poligrāfija”
EUR 527.56
15.03.2016
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam. (piena un piena pārstrādes produktus)
RND 2016/2
14.01.2016
09.02.2016
AS “Rankas piens”
EUR 19257.50 (t.sk pvn)
18.03.2016
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam. (Gaļas un gaļas pārstrādes produkti)
RND 2016/2
14.01.2016
09.02.2016
SIA “BAJARDS”
EUR 10509.00 PVN(t.sk. PVN)
18.03.2016
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam. (Maize un svaigi cepti mīklas izstrādājumi)
RND 2016/2
14.01.2016
09.02.2016
SIA “Beātus”
EUR 6755.10(t.sk. PVN)
18.03.2016
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam. (Kartupeļi)
RND 2016/2
14.01.2016
09.02.2016
ZS “Lejas-Auškāpi”
EUR 1600.00(t.sk. PVN)
10.03.2016

 

Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums
Līgumcena
 
Līguma izpildes termiņš
Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm. (Pienu un piena pārstrādes produktus)
RND 2015/15
10/11/2015
07/12/2015
AS”Rankas piens”
EUR 29 278.05 (t.sk. PVN)
02.03.2016
02.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm. (Zivs un zivju izstrādājumi)
RND 2016/15
10/11/2015
07/12/2015
SIA “LAKI FRUIT”
EUR 4329.08 (t.sk. PVN)
02.03.2016
02.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm.(Dārzeņi)
RND 2016/15
10/11/2015
07/12/2015
SIA “LAKI FRUIT”
EUR 4679.80 (t.sk. PVN)
02.03.2016
02.03.2018
Brīvdabas klases izveide Drustu pagastā
-
-
-
Biedrība “Tautskola 99 Baltie zirgi”
EUR 10000.00(t.sk. PVN)
01.03.2016
31.10.2016
Raunas novada domei piederošā transportlīdzekļa Skoda Octavia virsbūves remonta darbi.
-
-
-
SIA “Auto Puma”
EUR 1185.80(t.sk. PVN)
22.02.2016
08.03.2016
Muzikālā noformējuma ballei “8 martu nevar sagaidīt” ietvaros Raunas pagasta aktu zālē, Dīķa ielā 6, Raunā, Raunas pagasts, Raunas novadā. 
-
-
-
IK “RR AGENCY”
EUR 861.00(t.sk. PVN)
04.03.2016
05.03.2016
Koncerta organizēšana Drustu Tautas namā 1. aprīlī
-
-
-
Biedrība Olas
EUR 1200.00(t.sk. PVN)
01.04.2016
Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm. ( Gaļa un gaļas pārstrādes produkti)
RND 2016/15
10/11/2015
07/12/2015
SIA “’Žabo”
EUR 27299.15(t.sk. PVN)
02.03.2016
02.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm. (Tropu augļi)
RND 2016/15
10/11/2015
07/12/2015
SIA “Kabuleti Fruit”
EUR 2374.30(t.sk. PVN)
02.03.2016
02.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm.( Maize un svaigi cepti mīklas izstrādājumi)
RND 2016/15
10/11/2015
07/12/2015
SIA “Beātus”
EUR 6801.10(t.sk. PVN)
02.03.2016
02.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm.(Graudu malšanas produkti)
RND 2016/15
10/11/2015
07/12/2015
SIA “Kabuleti Fruit”
EUR 5253.50(t.sk. PVN)
02.03.2016
02.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm.(Bakaleja un citas preces)
RND 2016/15
10/11/2015
07/12/2015
SIA “Futurus Food”
EUR 9944.81(t.sk. PVN)
02.03.2016
02.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm.(Ķiploki)
RND 2016/15
10/11/2015
07/12/2015
SIA “Kabuleti Fruit”
EUR 275.31(t.sk. PVN)
02.03.2016
02.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm(Augļi,dārzeņi un saistītie produkti)
RND 2016/15
10/11/2015
07/12/2015
SIA “Kabuleti Fruit”
EUR 1653.20(t.sk. PVN)
02.03.2016
02.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam(Dārzeņi)
RND 2016/2
14.01.2016
09.02.2016
SIA “LAKI FRUIT”
EUR 1604.30(t.sk. PVN)
18.03.2016
18.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam(Tropu augļi)
RND 2016/2
14.01.2016
09.02.2016
SIA “LAKI FRUIT”
EUR 833.40(t.sk. PVN)
31.03.2016
31.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam.(Zivis un zivju izstrādājumi)
RND 2016/2
14.01.2016
09.02.2016
SIA “LAKI FRUIT”
EUR 1282.70(t.sk. PVN)
31.03.2016
31.30.2018
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam(Saldētas zivis,zivju flejas un cita veida zivju gaļa)
RND 2016/2
14.01.2016
09.02.2016
SIA “LAKI FRUIT”
EUR 1697.50(t.sk. PVN)
31.03.2016
31.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam(Graudu malšanas produkti)
RND 2016/2
14.01.2016
09.02.2016
SIA “Futurus Food”
EUR 1898.80(t.sk. PVN)
31.03.2016
31.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam.(Bakaleja un citas preces)
RND 2016/2
14.01.2016
09.02.2016
SIA “Futurus Food”
EUR 9708.95(t.sk. PVN)
31.03.2016
31.03.2018      Atpakaļ