Publiskie iepirkumi un izsoles


Publiskie iepirkumi 2014.gadsIepirkums "Medikamentu piegāde Gatartas pansionātam 2015., 2016.gadā", ID Nr. RND2014/21

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit... /Word fails/
Tehnisko un finanšu piedāvājumu (3.pielikums) skatīt šeit... /Excel fails/ 

Iepirkumu procedūra noslēgusies bez rezultāta, skatīt šeit...
Paziņojumu par noslēgto līgumu skatīt šeit...  
Ziņojumu skatīt šeit... /Word fails/  

 

Iepirkums "Maizes un svaigu mīklas izstrādājumu piegāde Gatartas pansionātam", ID Nr. RND 2014/20
Iepirkuma nolikumu skatīt šeit... /Word fails/
Paziņojums par noslēgto līgumu skatīt šeit...
Ziņojumu skatīt šeit... 

 

Iepirkums "Interneta un fiksēto telekomunikāciju nodrošināšana", ID Nr. RND2014/19 
Iepirkuma nolikumu skatīt šeit... /Word fails/ 
Atbildi Nr.1 skatīt šeit... /Word fails/ 

Paziņojumu par noslēgto līgumu skatīt šeit...  
Ziņojumu skatīt šeit... /Word fails/  

Iepirkums "Saimniecības preču piegāde Raunas novada domes iestādēm 2015., 2016.gadā", ID Nr. RND 2014/18
Iepirkuma nolikumu skatīt šeit... /Word fails/
Atbildi Nr.1 skatīt šeit... /Word fails/

Paziņojumu par noslēgto līgumu skatīt šeit... 
Ziņojumu skatīt šeit... /Word fails/ 

 

Iepirkums "Kancelejas preču piegāde Raunas novada domes iestādēm 2015./2016.gadā", ID Nr. RND 2014/17
Iepirkuma nolikumu skatīt šeit... /Word fails/
Atbildi Nr.1 skatīt šeit... /Word fails/
Atbildi Nr.2 skatīt šeit... /Word fails/ 

Paziņojumu par noslēgto līgumu skatīt šeit...  

 

Sarunu procedūra "Aukstumkameru aprīkošana ar dzesēšanas iekārtām", ID Nr. RND 2014/16
Lēmums
Paziņojums par noslēgto līgumu  (http://pvs.iub.gov.lv/show/377308)  

Ziņojumu skatīt šeit... /Word fails/

Iepirkums "Pirmskolas izglītības iestādes ēkas fasādes vienkāršota renovācija", ID Nr. RND 2014/13
Iepirkuma Nolikums skatīt šeit ... /Word fails/
Darbu apjomu (5.pielikums) skatīt šeit ... /Excel fails/
Tehniskasi projekts (6.pielikums) skatīt šeit ... /Zip fails/
Energoaudits skatīt šeit ... /Word fails/
Atbilde Nr.1 skatīt šeit ... /PDF fails/

Ziņojumu par rezultātiem skatīt šeit... /Word fails/
Paziņojumu par noslēgto līgumu skatīt šeit...

Iepirkums "Kultūras iestādes ēkas fasādes vienkāršota renovācija", ID Nr. RND 2014/15
Iepirkuma Nolikums skatīt šeit ... /Word fails/
Darbu apjomi (5.pielikums) skatīt šeit ... /Excel fails/
Tehniskais projekts (6.pielikums) skatīt šeit ... /Zip fails/
Atbilde Nr.1 skatīt šeit ... /PDF fails/

Ziņojumu par rezultātiem skatīt šeit... /Word fails/
Paziņojumu par noslēgto līgumu skatīt šeit...

 

Iepirkums
"Kurināmās malkas piegāde Gatartas pansionāta vajadzībām 2014./2015.gada apkures sezonā"
ID Nr. RND2014/12
Iepirkuma nolikums skatīt šeit ... /Word fails/

 

Atklāts konkurss
"Nekustamā īpašuma rekonstrukcija Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads I.kārta", ID Nr. RND 2014/11


Lūdzam Pretendentus vērst uzmanību uz veiktajiem grozījumiem atklāta konkursa dokumentācijā, kā arī pagarināto piedāvājumu iesniegšanas termiņu: 28.07.2014 plkst. 10:00!

Informācija:

Atbilde Nr.4 skatīt šeit ... /Word fails/
Atbilde Nr.3 skatīt šeit ... (Word fails)
LABOJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ skatīt šeit ... (ZIP FAILI)
DARBU APJOMI uz 14.07.2014 skatīt šeit ... (Excel fails)  

Atbilde Nr.2_08.07.2014 skatīt šeit.. /Word fails/


GROZĪJUMI TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ 08.07.2014

S-I-2.AR-2014.07.08 /Zip fails/

S-III-1.UKT-2014.07.08 /Zip fails/

S-III-6.UAS-2014.07.08 /Zip fails/

S-IV-1.IS_UKT-2014.07.08 /Zip fails/


ST_Tehniskie noteikumi Nr.152_14 /PDF fails/

"Darbu apjomi 08.07.2014"  /Xls fails/


Iepirkuma nolikums skatīt šeit ... /Word fails/
Darbu apjomi skatīt šeit ... /Excel fails/
Tehniskais projekts skatīt šeit ... /Zip fails/
Tehniskais projekts (7.pielikums) skatīt šeit ... /Zip fails/

Atbilde Nr.1 skatīt šeit... /Word fails/

Iepirkums
"Veļas mazgāšana, tīrīšana Gatartas pansionātam 2014.-2016.gadā", ID Nr. RND 2014/10,
Iepirkuma nolikums skatīt šeit ... /Word fails/
Tehniskā specifikācija skatīt šeit ... /Excel fails/

Iepirkums
"Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Valmieras-Kalna-Krasta ielas, Rauna, Raunas novads", ID Nr. RND 2014/9
Iepirkuma nolikums skatīt šeit ... /Word fails/
Tehniskais projekts skatīt šeit ... /Zip fails/
Darbu apjomi skatīt šeit ... /Excel fails/

Atklāts konkurss
"Kurināmās šķeldas un malkas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām 2014./2015. gada apkures sezonā", ID Nr.RND2014/8"
Iepirkuma nolikums skatīt šeit ... /Word fails/

Iepirkums
"Šķūņa atjaunošana seno amatu darbnīcas izveidei Drustu pagastā", ID Nr. RND 2014/7
Iepirkuma nolikums skatīt šeit ... /Word fails/
Tehniskā specifikācija skatīt šeit ... /Word fails/
Atbilde Nr.1 skatīt šeit... /Word fails/
Atbilde Nr.2 skatīt šeit... /Word fails/ 

Iepirkums
"Gājēju ietves izbūve gar Vidzemes ielu, posmā no Rīgas ielas līdz Parka ielai Raunā, Raunas novadā", ID Nr. RND 2014/6
Iepirkuma nolikums skatīt šeit ... /Word fails/
Tehniskā specifikācija skatīt šeit ... /ZIP fails/

Iepirkums
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Raunas novada sociālam dienestam", ID Nr. RND 2014/5
Iepirkuma nolikums skatīt šeit ... /Word fails/ 

Iepirkums
"Daudzdzīvokļu mājās Valmieras ielā 4 jumta vienkāršota renovācija", ID Nr. RND 2014/4
Iepirkuma nolikums skatīt šeit ... /Word fails/
Tehniskā specifikācija skatīt šeit ... /ZIP fails/
Atbildes pretendentiem: atbilde NR.1     atbilde NR.2     atbilde NR.3

Iepirkums
"Piena produktu piegāde Gatartas pansionātam", ID Nr. RND 2014/3
Iepirkuma nolikums skatīt šeit ... /Word fails/
Tehniskā specifikācija skatīt šeit ... /Excel fails/

Iepirkums
"Degvielas piegāde Raunas novada domes un tās iestāžu vajadzībām", ID Nr. RND 2014/2
Iepirkuma nolikums skatīt šeit ... /Word fails/

Iepirkums
"Funkcionālo gultu piegāde Gatartas pansionātam", ID Nr. RND 2014/1
Iepirkuma nolikums skatīt šeit ... /Word fails/
Atbildes pretendentiem: atbilde NR.1
      Atpakaļ