Publiskie iepirkumi un izsoles


Publiskie iepirkumi 2017.gads
 

 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/16
Iepirkuma procedūras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: "Sporta un atpūtas laukuma inventāra piegāde un uzstādīšana Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER pieejas īstenošanas pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.12.2017. Plkst.10:00
 
 

 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/15
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: "Sniega tīrīšana no Raunas novada autoceļiem ziemas sezonā 2017. – 2020.gadā"
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.10.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
Līgums:
 
 

 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/14
Iepirkuma procedūras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: "Revidenta pakalpojumu sniegšana Raunas novada domei 2017. un 2018.gadā"
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.10.2017. Plkst.10:00
 
 

 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/13
Iepirkuma procedūras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: "Siltumtehnikas materiālu piegāde Raunas novada domes vajadzībām"
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.08.2017. Plkst.10:00
 

 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/11
Iepirkuma procedūras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: "Jumta seguma maiņa Raunas novada domes ēkai „Dārzkalni", Palsas ielā 16, Drustu pagastā, Raunas novadā"
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.07.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/10
Iepirkuma procedūras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās malkas piegāde Gatartas pansionāta vajadzībām 2017./2018.gada apkures sezonā
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: 
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/9
Iepirkuma procedūras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana Raunas vidusskolas sporta zāles būvniecībai 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.04.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu:
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/8
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās šķeldas un malkas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām 2017./2018 gada apkures sezonā 
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.03.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: 
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/7
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde Raunas novada domes un tās iestāžu vajadzībām 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.03.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: 
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/6
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Veļas mazgāšana, tīrīšana Gatartas pansionātam 2017.-2019. gadā 
Atbildes pretendentiem: 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.02.2017. plkst. 10:30
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/5
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Medikamentu piegāde Gatartas pansionātam 2017.,2018.gadā 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.02.2017. plkst. 10:15
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/4
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Puķu draugu saietā Raunā 
Atbildes pretendentiem:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.02.2017. plkst. 10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: Pārtraukts
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/3
Iepirkuma procedūras veids: 8.2 panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Interneta pieslēguma un fiksēto telekomunikāciju nodrošināšana Raunas novada domes vajadzībām 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.01.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu:
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/2
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Raunas novada grants ceļu pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" līdzfinansējumu." 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.02.2017. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
 
 


 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2017/1
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Raunas vidusskolas sporta zāles būvniecība 
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
 
       Atpakaļ