Publiskie iepirkumi un izsoles


Publiskie iepirkumi 2018.gads
 

 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/19
Iepirkuma proceduras veids: Sarunu procedūra saskaņā ar PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas 3.apakšpunktu 
Iepirkuma priekšmets: Vieglās automašīnas noma (operatīvais līzings) Gatartas pansionāta vajadzībām
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš:
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/18
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Veļas mazgāšana, tīrīšana Gatartas pansionātam 2018.-2020.gadā
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 31.10.2018. Plkst. 10:30
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/17 PĀRTRAUKTS 31.10.2018
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Vieglās automašīnas noma (operatīvais līzings) Gatartas pansionāta vajadzībām
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 31.10.2018. Plkst. 10:00
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/16
Iepirkuma proceduras veids: Sarunu procedūra PIL 8.panta septītās daļas 1.punkta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Siltumenerģijas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām Drustu pagastā, Raunas novadā
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš:
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/15
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās malkas piegāde Gatartas pansionāta vajadzībām 2018./2019.gada apkures sezonā
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 10.08.2018. Plkst.11:00
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/14
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Publiskās ēkas daļas ar kadastra apzīmējumu 42760060470018
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 10.08.2018. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/13
Iepirkuma proceduras veids: Atklats konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās šķeldas, granulu un malkas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām 2018./2019.gada apkures sezonā
 
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 06.08.2018. Plkst.10:00 EIS sistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/12
Iepirkuma proceduras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Būvniecības ieceres dokumentācijas “Velo trases izveide Raunā” izstrāde un ieceres realizācija
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 17.07.2018. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/11
Iepirkuma proceduras veids: Atklats konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Raunas novada domes un tās iestāžu vajadzībām
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 11.07.2018. Plkst.10:00 EIS sistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/10
Iepirkuma proceduras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Ēkas ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0187 001 jumta nomaiņa, Valmieras iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 18.06.2018. Plkst.15:00
 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/9
Iepirkuma proceduras veids: Atklats konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Siltumenerģijas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām Drustu pagastā, Raunas novadā
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 28.05.2018. Plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/EIS/)
Iepirkuma dokumentacija:
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/8
Iepirkuma proceduras veids: Atklats konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Raunas novada grants celu parbuve, piesaistot Eiropas Savienibas Eiropas Lauksaimniecibas fonda lauku attistibai (ELFLA) un Lauku attistibas programmas (LAP) pasakuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” lidzfinansejumu
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 02.05.2018. Plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistema (https://www.eis.gov.lv/EIS/)
Iepirkuma dokumentacija:
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/7
Iepirkuma proceduras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Ielu virsmas divkartu apstrade Rauna, Raunas novada
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 09.04.2018. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums, IUB Informācija
 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/6
Iepirkuma proceduras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Cesu ielas udensvada un kanalizacijas inženiertikli un buves
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 14.03.2018. Plkst.10:00
Ligums: šeit
 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/5
Iepirkuma proceduras veids: Atklats konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Partikas produktu piegade Gatartas pansionatam
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 26.03.2018. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentacija: Nolikums; 6.pielikums Tehniskais/Finanšu piedavajums
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/4
Iepirkuma proceduras veids: Atklats konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Partikas produktu piegade Raunas novada izglitibas iestadem
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 21.03.2018. Plkst.10:00
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums IUB Informācija
 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/3
Iepirkuma proceduras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Automašinu noma (operativais lizings) Raunas novada domes vajadzibam
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 12.02.2018. Plkst.10:00
 
 

 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/1
Iepirkuma proceduras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Interaktiva izzinas un dabas takas izveide Raunas pilsdrupu teritorija
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 16.01.2018. Plkst.10:00
 
 
      Atpakaļ