Starptautiskā sadarbība


Projekts "Young eyes"Projekta tēma: jaunieši kā viena no galvenajām sabiedrības attīstības sastāvdaļām.

Galvenais jautājums: kā mazākas vietas var kļūt pievilcīgākas jauniešiem?

Mērķgrupa: jaunieši no 14 līdz 20 gadu vecumam.

Partneri: „Innovation Circle Network” (Norvēģija), Jelgavas pilsēta, Raunas novads (Latvija), plānošanas grupa no Skotijas (Lielbritānija), Robertsfors pilsēta (Zviedrija), Suvalki pilsēta (Polija).

Projekta mērķi:

  1. Dot jauniešiem pieredzi.

  2. Starptautiska pieredzes apmaiņa/ mācīšanās vienam no otra.

  3. Parādīt savu novadu/pilsētu citiem jauniešiem: iepazīstināt ar to un uzzināt, kā tas izskatās ar jauniešu acīm.

  4. Palīdzēt jauniešiem saprast, kā darbība savā apkārtnē ietekmē notikumus šajā apkārtnē.

  5. Saglabāt jauniešu ieinteresētību.

  6. Parādīt, ka starptautiska sadarbība ir iespēja izaugsmei

Projekta galvenie principi:

Aktīva jauniešu iesaiste (jaunieši veido un virza projektu, kā vēlas).
Komunikācija gan jauniešu, gan projekta organizatoru starpā, gan interneta vidē.
Dalīšanās princips (pieredze, idejas, problēmas).

Projekts ir dalīts trīs tematiskās grupās: pārvaldība (governance), identitāte (identity) un pievilcība (attractiveness).

Projekta gaita ir sadalīta divās stadijās. Tās saucas „Roots and change” jeb „saknes un pārmaiņas” un „Branding and promotion of the local communities/towns” jeb „vietējo kopienu/pilsētu izaugsmes veicināšana un popularizēšana”. Pirmā stadija ietver pārvaldību un identitāti, bet otrā stadija pievilcību. Šīs stadijas ir jāveic pēc kārtas, jo, tikai saprotot pilsētas pārvaldību un identitāti, izaugsme un popularizēšana būs veiksmīga.

Iespējamie ieguvumi: Tagad - Jauniešu pieredze; savas dzīvesvietas izpēte un uzlabošana. Par ko tas var pārvērsties vēlāk? – Jauniešu atgriešanās savā pilsētā/ novadā. Aktīva iesaiste tās pārvaldībā. Vietas inovatīva izaugsme.
      Atpakaļ