Aktualitātes


Pašvaldības varēs saņemt atbalstu grantsceļu bez cietā seguma izbūvei un pārbūvei
14.09.2015


Pašvaldības varēs saņemt atbalstu grantsceļu bez cietā seguma izbūvei un pārbūvei


Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā. Atbalsta pretendenti pasākumā ir pašvaldības, kuras atrodas lauku teritorijā, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000.

Atbalsts tiks piešķirts vietējās pašvaldības grantsceļu (turpmāk – objektu) bez cietā seguma izbūvei un pārbūvei (izņemot valsts ceļus un Transeiropas transporta tīkla savienojumus) atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, t.sk. rīcības un investīcijas plāniem. 

Pašvaldībai ir jānosaka un jāapstiprina atlases kritēriji par objektiem, kā arī ir jāveic apspriede ar vietējiem uzņēmējiem par projektā ietvertajiem objektiem. Pašvaldība izvirzītos objektus sarindo pēc prioritātes, prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".

Kopējais publiskais finansējums izsludinātajai projektu iesniegumu pieņemšanas kārtai ir EUR 126 635 591. Katrai pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta tika aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku skaitu un kopējās laukaugu platības.

Atbalstu varēs saņemt, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Plašāka informācija ir pieejama LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta pasākumi”.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2.

Plašāku informāciju var noskaidrot, zvanot uz LAD informatīvo tālruni 67095000.
      Atpakaļ