Aktualitātes


Pašvaldību vadītāji diskutēs par pieaugušo izglītības aktivizēšanu Latvijā
10.08.2015


Pašvaldību vadītāji diskutēs par pieaugušo izglītības aktivizēšanu Latvijā

Rīt, 11.augustā, plkst. 10.00 Rīgā viesnīcā “Avalon Hotel” (13. janvāra iela 19) pulcēsies pašvaldību vadītāji, kā arī izglītības politikas veidotāji un īstenotāji, lai spriestu par pieaugušo izglītības aktivizēšanas iespējām Latvijas novados.

Semināru “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” atklās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktore, valsts sekretāres pienākumu izpildītāja Evija Papule. Ar pieaugušo izglītības pārvaldības modeli 2015. - 2020. gadam iepazīstinās IZM Izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere. Latvijas Darba devēju konfederācijas lomu pieaugušo izglītības attīstībā analizēs konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone. Seminārā īpaši tiks diskutēts par pasākumiem, lai paaugstinātu pieaugušo izglītības kvalitāti, kā arī par Labklājības un Ekonomikas ministriju plānotajām aktivitātēm pieaugušo izglītības jomā.


Pēcpusdienā plkst.14.50 notiks paneļdiskusija “Pieaugušo izglītības politikas mērķi, iespējas un vietējās pašvaldības atbildība. Sadarbība starp vietējām institūcijām pieaugušo izglītības aktivizēšanai”, kurā piedalīsies atbildīgās personas no IZM un citām institūcijām, kas Latvijā veido un īsteno pieaugušo izglītības politiku.


Pieaugušo izglītība ir būtisks faktors, kas veicina iedzīvotāju dzīves kvalitātes un nodarbinātības pieaugumu, atbildība par to ir minēta kā viens no pašvaldību uzdevumiem. Tomēr kopš 2010. gada nepietiekama budžeta un citu apstākļu dēļ daudzos Latvijas novados ir likvidēti pieaugušo izglītības centri un apsīkusi arī pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistu darbība.


Pašvaldību ieinteresētība un atbalsts pieaugušo izglītībai kļuvis īpaši nozīmīgs, kopš IZM uzsākusi vienotas pieaugušo izglītības politikas izstrādi, novēršot sadrumstalotību un izstrādājot sadarbības modeli starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem”: valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju.

Seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” notiek Eiropas Komisijas un “Erasmus+” programmas atbalstītā IZM projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros.
      Atpakaļ