Aktualitātes


Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu dabas liegumam “Raunas Staburags”
06.12.2017


 

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu dabas liegumam “Raunas Staburags”

Informējam, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura2000) dabas lieguma “Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 21.decembrī plkst. 17:00 Raunas novada domes telpās, 2. stāva zālē (Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131).

Ar dabas aizsardzības plāna saturu, kā arī citiem saistošajiem dokumentiem ir iespējams iepazīties interneta vietnē: www.rauna.lv sadaļā “Aktualitātes”, kā arī plāns un tā materiāli ikvienam būs pieejami Raunas novada domes telpās (Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) laika periodā no 2017. gada 6. decembra līdz 29. decembrim

Jebkurai personai ir iespēja iesniegt rakstiskus priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu no 2017. gada 6. decembra līdz 29. decembrim, adresējot tos Raunas novada domei (Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131) vai sūtot uz e-pasta adresi: novadadome@rauna.lv, kā arī informācija pieejama zvanot pa telefona Nr.: 64107343., mob. tel. Nr.: 27841568. 

Dabas aizsardzības plāna izstrādi Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes – „Vietējās vides iniciatīvas” projekta „Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana” ietvaros veica Raunas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000057973, juridiskā adrese: Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, mājaslapas adrese: www.rauna.lv, tālr. 64107343. Tas izstrādāts laika periodam no 2018.-2030.gadam.

Pielikumi:
 
 
 
      Atpakaļ