Aktualitātes


65188

Paziņojums par konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2016" izsludināšanu
04.04.2016


 

Paziņojums par konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2016" izsludināšanu 

Raunas novada dome izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2016", kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu projektu īstenošanai.

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Raunas novadā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu.

Projektā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas vēlas uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē.

Projekta ietvaros Raunas novadā būs iespējams īstenot, piemēram, šādas aktivitātes: bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, dabas taku, atpūtas vai sporta laukumu izveide u.tml. Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir 700 EUR.

Termiņi:

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2016. gada 1.aprīļa līdz 2016. gada 20. maijam.

Apstiprinātie projekti īstenojami no 2016. gada 1. jūlija un pabeidzami ne vēlāk kā 2016. gada 30. oktobrī.

Konkursa ietvaros tiks piešķirti finanšu līdzekļi tādu projektu īstenošanai, kas rada uzlabojumus Raunas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā, būs publiski pieejami un tiks īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Raunas novada mājaslapā www.rauna.lv.

Konkursa koordinatore un kontaktpersona jautājumiem un saziņai: Līga Salmane, mob.t. 20113942, e-pasts liga.salmane@rauna.lv. 

Interesentiem lūgums savlaicīgi pieteikties, lai varam vienoties par kopīgu tikšanos reizi, kurā izrunāsim ar projektu saistītās aktivitātes un neskaidros jautājumus!

Pieteikuma veidlapa. 

Nolikums. 
      Atpakaļ