Aktualitātes


72347

Pedagogu konference veiksmīgam mācību gada sākumam
24.08.2016


 

Pedagogu konference veiksmīgam mācību gada sākumam

Raunas aktu zālē otrdien pulcējās vairāk nekā divi simti Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pedagogu, lai ar sirsnīgām sarunām, pārdomu brīžiem un kopīgu dziesmu uzsāktu jauno mācību gadu. Konferencē piedalījās arī pašvaldību vadītāji, kuri saņēma daudz pateicības vārdu par sniegto atbalstu savām skolām un bērnudārziem šajos pārmaiņu laikos, kad mainās ministri, mainās likumi, mainās noteikumi, un aizvien vairāk kļūst atkarīgs tieši no pašvaldības izpratnes, ieinteresētības un iespējām finansiāli balstīt izglītības iestādes un to darbiniekus.

Amatas novada apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska klātesošos iepazīstināja gan ar dažādu pasaules valstu nostāju izglītības jautājumos, gan to, ko visvairāk vēlas skolā iegūt Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu bērni un viņu vecāki, kā arī aicināja visus pedagogus droši vērt vaļā visas durvis un mācīt to darīt arī saviem audzēkņiem, jo sabiedrība gaida tos cilvēkus, kuri grib, var un zina, kā to izdarīt.

Psihologs, psihoterapeits Jurģis Stabingis stāstīja, kā cilvēks var trenēt savu uzmanību un cik būtiski ir mācīties šo uzmanību koncentrēt uz būtiskām lietām, lai sasniegtu kvalitatīvus rezultātus. Viņš atzina, ka svarīgi katram skolotājam sākt pašam treniņu ar sevi un tad, protams, mācīt to arī saviem audzēkņiem.

Muzikālo sveicienu sniedza dziedātājs Lauris Reiniks, novēlot ikvienam skolotājam atšķirt svarīgo no ne tik būtiskā, lai dzīve būtu priecīgāka, laimīgāka un vienkāršāka. Šogad Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstus saņēma Spāres internātpamatskolas skolotāji Baiba Erliha un Jānis Freivalds, Vecpiebalgas vidusskolas skolotāji Dace Circene un Ilona Strelkova. Daudzi pedagogi par kvalitatīvi un ar mīlestību veiktu darbu ikdienā sanēma apvienotās izglītības pārvaldes pateicības.

Tā jau saka, ka īsu ceļu nemēdz būt. Lai gūtu lielus panākumus, jāceļas mazliet agrāk, jāstrādā mazliet smagāk un jāpaliek darbā mazliet ilgāk. Atpakaļskata spogulī ikvienam daudz labi padarītu darbu un prieka. Lai tas iedvesmo turpmākajiem izaicinājumiem un dod spēku jaunajā mācību gadā!

Amatas novada pašvaldības
apvienotās izglītības pārvaldes
metodiķe Diāna Briede
 
Ielādēju...      Atpakaļ