Aktualitātes


105186

Pagarināta pieteikšanās! - Pievienojies darbam Raunas bērnu un jauniešu centrā “Pagrabiņš”
18.03.2019


Raunas novada dome izsludina konkursu uz jaunatnes darbinieka amatu Bērnu un jauniešu centrā “Pagrabiņš”. Aicinām pieteikties enerģiskus, aizrautīgus un idejām bagātus pretendentus jaunatnes darbinieka amatam (profesijas kods 2422 57). Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku, nepilna laika darba slodzi.

Pamatpienākumi:

jaunatnes darbinieks veic darbu ar bērniem un jauniešiem; nodrošina aktivitātes un lietderīgā brīvā laika pavadīšanas  iespējas bērniem un jauniešiem vietējā  līmenī;  līdzdarbojas  starptautisko pasākumu  un  projektu  īstenošanā;  konsultē  bērnus un jauniešus  par  viņiem  aktuālajām tēmām;  nodrošina  informācijas  pieejamību  un  apriti  par  jaunatnes  politikas jautājumiem.

Pieteikumu, CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir), izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju (ja izglītība nav iegūta valsts valodā) līdz 2019.gada 28.marta plkst.12.00 nosūtīt uz e-pasta adresi: novadadome@rauna.lv  norādot vakanci vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē ar norādi „jaunatnes darbinieka amatam”, vai nosūtot uz Raunas novada domi- Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, LV-4131.
      Atpakaļ