Plānošanas dokumenti


 


Raunas novada jaunatnes politikas stratēģija 2019-2023.gadam

skatīt šeit...


Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa „Raunas viduslaiku pils ar pilsētu" (valsts aizsardzības Nr. 541.) pilsdrupu daļas darbības stratēģija 2016.- 2021. gadam

skatīt šeit... 


 

Raunas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns

skatīt šeit...


 

RAUNAS novada TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2012.-2024. gadam (Spēkā no 07.09.2012, saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta (4); (5) daļa un 27. panta prasībām, piemērojams no 07.11.2012)


Raunas novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam un
Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam
skatīt šeit ...

PĀRSKATS par Raunas novada IAS un AP izstrādi
skatīt šeit ...


Personu saraksts, kuru kopējā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa nepārsniedz Ls 10.00, pamatparāda summa ir vecāka par 3 gadiem, un personām iepriekš nav uzsākts parāda piedziņas process
skatīt šeit ...


Zemes un Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts
skatīt šeit ...


 

Attīstības plāns 2017.-2020.gadam