Aktualitātes


Raunas novada dome izsludina konkursu uz Raunas vidusskolas direktora amata vakanci
05.07.2017


 

Raunas novada dome izsludina konkursu uz Raunas vidusskolas direktora amata vakanci 

Prasības pretendentiem: 

 • pretendentam nav Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā,
 • izcilas prasmes darbā ar datoru,
 • zināšanas vadības darba organizēšanas metodikā,
 • zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • labas komunikāciju, sadarbības, valodas un publiskās runas prasmes, saskarsmes kultūra;
 • vīzija par izglītības iestādes attīstības virzieniem;
 • izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
 • vēlama pieredze projektu vadīšanā;
 • prasme vadīt automašīnu (B kategorijas autovadītāja apliecība).

Dokumentus- motivētu pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), vīziju par attiecīgās izglītības iestādes attīstības virzieniem, apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu līdz 2017. gada 2. augustam (ieskaitot) iesniegt personīgi darba laikā- Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Raunā, Raunas pagastā; sūtīt ierakstītā vēstulē- Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131 vai sūtīt elektroniski parakstītus ar elektronisko parakstu uz e-pastu novadadome@rauna.lv ar norādi „Raunas vidusskolas direktora vakance”. Ar Raunas vidusskolas direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā www.rauna.lv un Raunas novada domē, darba laikā. Tālrunis uzziņām- 28397062, domes izpilddirektore Linda Zūdiņa-Sivko.

Nolikums
      Atpakaļ