Aktualitātes


63060

Raunas novada dome izsludina pieteikšanos uz vakanci Sociālā dienesta vadītāja amatam.
06.01.2016


Raunas novada dome izsludina pieteikšanos uz vakanci Sociālā dienesta vadītāja amatam.

Meklējam kolēģi vismaz ar 2.līmeņa profesionālo vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā. Nepieciešama divu gadu pieredze ar sociālo jomu saistītā darbā; iepriekšējā darba devēja rakstiska atsauksme un darbinieka raksturojums.

Pienākumos ietilpst:

  • nodrošināt Sociālā dienesta darbību atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  • patstāvīgi izlemt visus vadītāja pārziņā nodotos, ar Sociālā dienesta darbību saistītos jautājumus, dot saistošus rīkojumus, norādījumus, pārraudzīt, organizēt, atbildēt un kontrolēt Sociālā dienesta darbību kopumā;
  • gada publiskā pārskata un Sociālā dienesta nākamā budžeta gada budžeta projekta izstrādāšana;
  • nodrošināt personāla un pārējās lietvedības, kā arī arhīva dokumentācijas pareizu izpildi un uzglabāšanu; 
  • Sociālā dienesta darbinieku amatu pienākumu aprakstos noteikt darbinieku darbību, specializāciju, pienākumus, uzdevumus, tiesības un atbildību;
  • organizēt Sociālā dienesta darbu klientu pieņemšanai un iesniegumu izskatīšanai;
  • klientu pieņemšana;
  • motivēt Sociālā dienesta darbiniekus kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • atbildēt par Sociālā dienesta uzdevumu izpildi, finanšu resursu izmantošanu, līgumu izpildi un LR normatīvo aktu ievērošanu;
  • izstrādāt un iesniegt Domei apstiprināšanai Saistošos noteikumus, kas noteiktu vienotus nosacījumus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanai.

Pilna slodzes darba laiks ar atalgojumu no EUR 700,-.

Pieteikumus pieņemam Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2 vai elektroniski novadadome@rauna.lv līdz 13.janvārim (ieskaitot).
      Atpakaļ