Aktualitātes


Raunas novada domes ārkārtas sēde 17.06.2015. Darba kārtība
15.06.2015


 

RAUNAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057973

 Vidzemes ielā – 2, Raunas pagasts, Raunas novads, LV – 4131. 

Telefons/fakss: 64107343, e – pasts: novadadome@rauna.lv, mājas lapa: www.rauna.lv

 

RAUNAS NOVADA DOMES

ĀRKĀRTAS SĒDE NR. 6

2015.gada 17.jūnijā

 

DARBA KĀRTĪBA

 

1.      Par aizņēmumu projekta „Gājēju celiņa izbūve gar Valmieras ielu, posmā no Vidzemes ielas līdz Kalna ielai, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads” finansēšanai.

2.      Par nekustamā īpašuma „Ķeveru kalns”, Drustu pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
      Atpakaļ