Aktualitātes


104927

Raunas novada Drustos uzstādīta pilnībā automatizēta mobilā katlu māja
20.02.2019


Energokompānija SIA “Ilūkstes siltums” Raunas novada Drustos, investējot 195 tūkstošus eiro, uzstādīja Latvijā ražotu mobilo katlu māju, tādējādi pilnībā automatizējot siltumenerģijas piegādi novada vajadzībām. Attīstības finanšu institūcija ALTUM finansēja 59% jeb 115 000 eiro no kopējā investīciju apjoma šajā energoefektivitātes uzlabošanas projektā. Finansējums šim projektam piešķirts valsts atbalsta programmas ietvaros, kas tiek finansēta no ALTUM “zaļo” obligāciju emisijā iegūtajiem finanšu resursiem 20 miljonu eiro apmērā un paredzēta MVU īstenotiem energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem.

Šķeldas konteinera tipa katlu māja ir viegli pārvietojama jeb mobila, kas atvieglo tās pievienošanu esošajai novada siltumtrasei. Pilnībā automatizētā katlu māja siltumenerģiju piegādās kopumā 12 Raunas novada iestāžu vajadzībām (pamatskolai, sporta skolai, pagasta pārvaldei, bibliotēkai, tautas namam u.c.) un apkure tiks nodrošināta septiņus mēnešus – no oktobra līdz pat maijam katru apkures sezonu. Pateicoties jaunajai katlu mājai, pašvaldība varēs ietaupīt budžeta līdzekļus, kā arī samazināt siltuma cenu tā gala lietotājiem.

Jaunā, ievērojami energoefektīvā katlu māja turpmāk atvieglos pašvaldības darbu, samazinot katlu mājas uzturēšanas izmaksas, piemēram, nebūs jāiegādājas šķelda tās kurināšanai, nebūs jāveic tās tehniskā apkope un remonts. Par to turpmāk rūpēsies energokompānijas SIA “Ilūkstes siltums” pieredzējušie speciālisti, maksimāli efektivizējot energoefektivitātes pasākumus.

Aivars Damroze, Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieks: “Galvenais mērķis, modernizējot siltumapgādi Drustu ciemā, bija padarīt jau esošo siltumapgādi ekonomiskāku un  energoefektīvāku. No šī gada 18. janvāra darbojas jaunais apkures katls, kas pilnībā nodrošina patērētājiem nepieciešamo siltumu. Runājot līdzībās, jaunais apkures katls ir kā sirds siltumapgādes ķermenī. Un šī jaunā, drošā sirds uzrāda, ka būs nepieciešams investēt līdzekļus vēl dažās citās siltumapgādes ķermeņa daļās, lai sasniegtu ideālus rādītājus”.

Raunas novada domes izsludinātajā konkursā, kurā tika aicināti pieteikties siltumenerģijas piegādātāji ar savām iekārtām, pieteicās SIA “Ilūkstes siltums” un, pateicoties ALTUM īstenotās programmas “Aizdevumi uzņēmumu energoefektivitātei” sniegtajam finansējumam, tika uzstādīta pilnībā automatizētā mobilā katlu māja, kas nodrošina siltumenerģijas piegādi novada iedzīvotājiem visā apkures sezonas laikā.
      Atpakaļ