Aktualitātes


87951

Raunas novada iedzīvotāju anketēšana
14.09.2018


Lūgums ikvienam novada iedzīvotājam aizpildīt anketu, lai pašvaldībai būtu iespēja saprast, kādā pozīcijā tā šobrīd atrodas.

Raunas novads ir iesaistījies starptautiskā projektā RECOV "Atvērta pašvaldība: principi, metodes, informācija un komunikācijas tehnoloģijas", kura mērķis ir kopā ar citām dalībvalsts pašvaldībām apzināt vājās puses komunikācijā ar sabiedrību un rast labākos risinājumus, lai veidotos dialogs starp novadu iedzīvotājiem un pašvaldību. 

Anketa ir anonīma un aizņems 5 min.

Anketas pieejamas arī drukātā veidā visās pašvaldības iestādēs - Raunas novada domē, Drustu pagasta pārvaldē, Raunas, Rozes, Gatartas, Drustu bibliotēkās, Saimnieciskajos dienestos, Sociālajā dienestā, Raunas vidusskolā, Drustu pamatskolā un Raunas aptiekā.
      Atpakaļ