Aktualitātes


79469

Raunas novada jaunievēlētās domes pirmā sēde
21.06.2017


 

Raunas novada jaunievēlētās domes pirmā sēde notika 2017.gada 20.jūnijā, plkst.16.00 Raunas novada domes otrā stāva zālē. Uz jaunievēlētās domes sēdi bija ieradušies seši deputāti- Evija Zurģe (Mēs savam novadam), Aivars Damroze (Mēs savam novadam), Edgars Plētiens (Mēs savam novadam), Didzis Blūms (Mēs savam novadam), Elvijs Reķis (Mēs savam novadam), Elīna Judina (Mēs savam novadam). Nebija ieradušies trīs deputāti- Aleksandrs Katiševs (Mēs savam novadam)- pamatdarbā, Uldis Kalniņš (LAIKS PĀRMAIŅĀM)- pamatdarbā, Dace Sarkane-Plijeva (LAIKS PĀRMAIŅĀM)- personisku iemeslu dēļ. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 34.pantu- Domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem.

Sēdes darba kārtībā bija jautājums par Raunas novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. A.Damroze izvirzīja iepriekšējo domes priekšsēdētāju E.Zurģi, kura guva vienbalsīgu atbalstu.

Ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi izbeidzas iepriekšējās domes pilnvaras.

E.Zurģe par priekšsēdētājas vietnieku izvirzīja A.Damrozi, kurš guva vienbalsīgu atbalstu.

Esošais domes sastāvs: Evija Zurģe (Mēs savam novadam) - domes priekšsēdētāja
Aivars Damroze (Mēs savam novadam) - domes priekšsēdētājas vietnieks
Edgars Plētiens (Mēs savam novadam) - deputāts
Aleksandrs Katiševs (Mēs savam novadam) - deputāts
Didzis Blūms (Mēs savam novadam) - deputāts
Elvijs Reķis (Mēs savam novadam) - deputāts
Elīna Judina (Mēs savam novadam) - deputāts
Dace Sarkane- Plijeva (LAIKS PĀRMAIŅĀM) - deputāts
Uldis Kalniņš (LAIKS PĀRMAIŅĀM) - deputāts
 
       Atpakaļ