Raunas pirmsskolas izglītības iestāde


Kalna iela4, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads LV-4131

Mājas lapa: www.raunasvsk.lv/pirmsskola 

Telefona nr. 64177187

 Edgars Plētiens tel. 64177012
Pirmsskolas metodiķe Ritma Temnova mob.t. 28630787
Iestādes darba laiks 7.00 -18.00 ( darbdienās)
Grupu skaits: 5

Piesakot bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādē, vecāki (aizbildņi), iesniedz šādus dokumentus