Aktualitātes


Sociālais dienests informē!
18.08.2017


 

Sociālais dienests informē!

Pabalsts mācību gada uzsākšanai.

Tiesības saņemt pabalstu mācību gada uzsākšanai ir:

  • Ģimenēm, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trīcīgām vai maznodrošinātām un izsniedzis to apliecinošu izziņu;
  • Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
  • Raunas novadā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm, kurās dzīvo trīs un vairāk bērnu.

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 15-, izmaksājams mācību gada sākumā.

Pabalsts tiek piešķirts par katru nepilngadīgu skolnieku, kurš apmeklē: 

  • vispārējās izglītības iestādi (sākumskola, pamatskola, vidusskola, ģimnāzija);
  • arodizglītības iestādi (arodskola, arodģimnāzija, arodvidusskola);
  • vidējās profesionālās izglītības iestādi (proftehniskās vidusskolas, tehnikumi)

Pabalstu turpina izmaksāt ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē vai profesionālajās skolās un vidusskolās vai tām pielīdzināmās profesionālās izglītības iestādēs.

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti : iesniegums un izziņa no izglītības iestādes, kuru skolnieks apmeklē, tikai tādā gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem piecu darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

Pabalstu izmaksā trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

Iesniegumus Sociālajā dienestā pieņem no pirmās jūlija mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz pēdējai septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai.

Sociālā dienesta vadītāja Ieva Ozola
      Atpakaļ